IBN
Închide
Ciuvaga Victor
Cuvinte-cheie (31): fizică (2), physics (2), chiller (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8

2022 - 5

Casa inteligentă
Drogoman Cătălin , Babără Alexandru , Ciuvaga Victor
Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea rezultatelor școlare la tezele semestriale (disciplina fizică. astronomie)
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor DidacticeDidactica științelor exacte
Vol. 1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mâna robotică
Drogoman Cătălin , Ciuvaga Victor
Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanism de sortare a bilelor alb-negru
Ceban Ilarion , Palanciuc Lucian , Scutelnic Vlad , Ciuvaga Victor
Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Tânărul cercetător
Ediția 9, Vol.3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 3 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea surselor de energie regenerabile – motorul Stirling
Ciuvaga Victor
Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Abordări inter/transdisciplinare în predarea ştiinţelor reale, (concept STEAM).
Ediția a 2-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-411-7.
Disponibil online 24 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Echipamente de laborator de fizică
Păgînu Victor1 , Ciuvaga Victor2 , Bocancea Viorel3 , Cârlig Sergiu4
1 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol,
4 Institutul de Fizică Aplicată
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Nr. 1-2(73-74) / 2021 / ISSN 1810-6498 / ISSNe 2537-6349
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-88. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere ale elaborării curriculumului de bază pentru educația extrașcolară. Domeniul Știință, Tehnică, Tehnologii
Bocancea Viorel1 , Sochircă Elena1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Dotarea laboratoarelor de fizică cu mijloace de învățământ
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea curriculumului liceal la fizică
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu
Ediția a II-a Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-239-7.
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propuneri pentru programa examenului de fizică la BAC
Ciuvaga Victor1 , Bocancea Viorel2
1 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Științe exacte
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-229-8.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluarea calității testelor, administrate elevilor la examenul de fizică în sesiunea de bacalaureat, 2017
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte ale formării competenţei interculturale în cadrul studierii fizicii
Bocancea Viorel1 , Ciuvaga Victor2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(87-88) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 9 August, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea lucrului cu copiii dotați la treapta gimnaziala
Ciuvaga Victor
Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(5) / 2014 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 15 November, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13