IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere", 1
Chişinău, Moldova, 15-17 octombrie 2020
O utopie devenită realitate: învăţământul superior în RSS Moldovenească – de la planificare la reproducere
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 1
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Rotaru L., Xenofontov I.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "Lexon-Prim"
Anul publicării: 2020
Numărul de pagini: 288
ISBN: 978-9975-3454-5-3
ISBN: 978-9975-3435-9-6
ISBN: 78-9975- 3454-4-6
CZU: 378(478)(091)(082)=135.1=111=161.1 O-10
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (6)Istorie (4)Pedagogie (15)Psihologie (1)Sociologie (3)Ştiinţe politice (4)