IBN
Închide
Marin Mariana
Cuvinte-cheie (40): cultural capital (1), culture of trust (1), cultura încrederii (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Cultura încrederii – comunicare şi cooperare
Flueraş Vasile1, Marin Mariana2
1 Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Cluj-Napoca,
2 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5(123) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 25 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reference to the monograph „Training of teachers professional competences from simultaneous education” (author Aliona Briţchi)
Marin Mariana
Institute of Education Sciences
Univers Pedagogic
Nr. 3(59) / 2018 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 2 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Evaluarea în sistemul educaţional: deziderate actuale”. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 9-10 noiembrie, 2017
Bucun Nicolae, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(55) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 14 February, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de eficientizare a formării vorbitorului cult de limba română
Hadîrcă Maria, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1(53) / 2017 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 20 July, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Formarea vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi
Hadîrcă Maria1, Cazacu Tamara1, Callo Tatiana2, Marin Mariana1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-110. Vizualizări-2981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologia lecţiei „Smart”
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 23 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Evaluarea criterială prin descriptori - un element de marketing pentru şcoala modernă
Marin Mariana
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-36. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Atelierul de lectură şi discuţii–simularea personajului literar
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Limba Română
Nr. 3(225) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 20 May, 2014. Descarcări-16. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stimularea cititorilor activi în cadrul proiectul de lectură on-line
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderneconferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 1-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-066-6.
Disponibil online 23 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cititorul – producător de texte argumentative, reflexive şi metaliterare
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Limba Română
Nr. 1-2(200) / 2012 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Explorarea valorilor mesajului literar prin arta fotografică
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(75-76) / 2012 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 30 August, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Evaluarea autentică: un deziderat al educaţiei moderne
Hadîrcă Maria, Raileanu Aurelia, Chiţu Svetlana, Creţu Ion, Nastas Svetlana, Sclifos Lia, Cartaleanu Tatiana, Isac Ştefania, Gorbaciov Nina, Baraliuc Nadejda, Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-55. Vizualizări-1388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exersarea gândirii creative prin metoda hermeneutică – licitaţia de idei
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Pledoarie pentru educaţie – cheia creativităţii şi inovării
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-010-8.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea învăţământului primar – o şansă activă pentru sistemul educaţional din Republica Moldova
Marin Mariana, Gantea Irina, Gaiciuc Valentina
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea atelierelor ca formă de organizare interactivă din perspectivă acţional-axiologică
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(69-70) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 20 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Valori cantitative şi calitative în exprimarea atitudinii elevilor faţă de opera literară
Marin Mariana
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2-3(55) / 2009 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

O societate sănătoasă începe cu o familie armonioasă
Marin Mariana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(46) / 2007 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2004 - 1

Parinţii-parteneri educaţionali
Marin Mariana
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 5-6(28) / 2004 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18