IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene", 5
Chişinău, Moldova, 31 mai 2011
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie
Responsabili de ediție: Cojocaru G.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Bons Offices SRL
Anul publicării: 2011
Numărul de pagini: 147
ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
CZU: 342.5:94(478)(082)=135.1=111 C 66
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (15)Drept (3)Studiul artelor, culturologie (2)