IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene",
Chişinău, Moldova, 31 mai 2011
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 5
Instituții responsabile de ediție:
Institutul de Istorie
Responsabili de ediție: Cojocaru G.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia Bons Offices SRL
Anul publicării: 2011
Numărul de pagini: 147
ISBN: 978-9975-4078-3-0
ISBN: 978-9975-4078-4-7
CZU: 342.5:94(478)(082)=135.1=111 C 66
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Istorie (15)Drept (3)Studiul artelor, culturologie (2)