IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic",
Chișinău, Moldova, 23-24 septembrie 2016
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.1
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2016
Numărul de pagini: 373
ISBN: 978-9975-75-834-5
CZU: 33(082)=135.1=111=161.1 D 71
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 23 aprilie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (29)Tehnică (20)Ştiinţe agricole (5)Chimie (1)Biologie (2)Economie (224)Geografie (4)Drept (25)Pedagogie (27)Medicină (4)Psihologie (12)Sociologie (32)Ştiinţe politice (18)Administrare publică (4)Filologie (22)Studiul artelor, culturologie (2)Geologie şi Mineralogie (2)Farmacie (1)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)