IBN
Închide

37Publicaţii

836Descărcări

27652Vizualizări

Belostecinic Grigore
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 24. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Cărţi - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 10
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 9
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2023 - 1

Marketingul digital – o nouă etapă în evoluția conceptului modern de marketing
Belostecinic Grigore , Jomir Eudochia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(123) / 2023 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Educația şi cercetarea universitară ca factor de ameliorare a securităţii naţionale
Jomir Eudochia , Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teleworking—an economic and social impact during covid-19 pandemic: A data mining analysis
Belostecinic Grigore1 , Mogos Radu Ioan2 , Popescu Maria Loredana2 , Burlacu Sorin2 , Radulescu Carmen Valentina2 , Bodislav Alexandru Dumitru2 , Bran Florina2 , Oancea Negescu Mihaela Diana2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Bucharest University of Economic Studies
International Journal of Environmental Research and Public Health
Nr. 1(19) / 2022 / ISSN - / ISSNe 1661-7827
Disponibil online 6 January, 2022. Descarcări-132. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Perspectives on the future of higher education
Belostecinic Grigore1 , Serotila Igor2 , Duca Maria3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Moldovan Association of Young Researchers “PRO-Science”,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Journal of Higher Education Theory and Practice
Nr. 1(21) / 2021 / ISSN 2158-3595
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Competitiveness of the Republic of Moldova: some trends and challenges / competitivitatea Republicii Moldova: unele tendințe și provocări
Belostecinic Grigore , Guţu Corneliu , Bragoi Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Medicina personalizată: o abordare modernă a serviciilor medicale
Jucov Artiom , Belostecinic Grigore , Staver (Condratchi) Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives on the Future of Higher Education
Belostecinic Grigore1 , Serotila Igor2 , Duca Maria3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Academy of Sciences of Moldova,
3 State University „Dimitrie Cantemir”
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Time: A Cultural, Philosophical and Psychological Approach
Duca Gheorghe1 , Belostecinic Grigore1 , Petrescu Ion1 , Dragomir Camelia-Cristina2
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Spiru Haret University, Bucharest
Advances in Intelligent Systems and Computing
Ediția a 14-a, Vol. 1191. 2020. Switzerland. ISBN 978-303049888-7.
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Scientometria şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice economice
Ristea Ana-Lucia1 , Popescu Constanţa1 , Ioan-Franc Valeriu2 , Belostecinic Grigore3
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Universitatea din Oradea,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scientometria şi evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice economice
Ristea Ana-Lucia1 , Popescu Constanţa1 , Franc Valeriu-Ioan2 , Belostecinic Grigore3
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice a „Costin C. Kiriţescu” al Academiei Române,
3 Academia de Studii Economice din Bucureşti
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Economia cunoașterii ca sursă de creștere economică sustenabilă
Belostecinic Grigore , Duca Dragoş
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile - suport în dezvoltarea competitivităţii în condiţiile globalizării
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principii generale de conduită în activitatea de cercetare ştiinţifică
Popescu Constanţa1 , Ristea Ana-Lucia1 , Curea Cristina Stefania1 , Stegăroiu Ion1 , Duică Anişoara1 , Belostecinic Grigore2
1 Universitatea Valahia din Târgoviste,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 23 April, 2018. Descarcări-97. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Managementul academic în folosul academismului, didacticii şi cercetării ştiinţifice
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(38) / 2015 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 22 October, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoting the Knowledge Triangle – a Strategic Objective  for Moldova 
Belostecinic Grigore
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Welcoming Addresse
Belostecinic Grigore
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Cadrul instituţional şi juridico-normativ de reglementare a concurenţei in Rpublica Moldova
Belostecinic Grigore1 , Duca Dragoş1 , Rabosapca Irina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-928
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore1 , Chistruga Boris1 , Iliadi Gheorghe2 , Guţu Corneliu1 , Movilă Irina3 , Baltag Grigore4
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-72. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Competitivitatea şi inovarea în contextul Integrării Europene
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(28) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-1010
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dr. hab. Boris CHISTRUGA la 60 de ani
Belostecinic Grigore
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(31) / 2013 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 24 January, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 39