IBN
Închide

68Publicaţii

578Descărcări

32350Vizualizări

Şavga Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 15. Publicaţii peste hotare - 32.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Cărţi - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 3
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 17
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 12

2023 - 2

Research on Consumer Perception Regarding Wine Products and Wine Tourism in the Republic of Moldova
Guţan Viorica12 , Şavga Larisa12 , Zugravu Constanta Laura Augustin1 , Bucur Diana2 , Zugravu Gheorghe Adrian1
1 "Dunarea de Jos" University of Galati,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Agriculture (Switzerland)
Vol. 13, / 2023 / ISSN - / ISSNe 2077-0472
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The cooperative and the circular economy: embracing collaboration towards sustainability
Şavga Larisa1 , Ivanov Todor2 , Perciun Rodica3 , Iordachi Victoria3
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 European Community of Consumer Co-operatives, Brussels,
3 National Institute for Economic Research of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Vol. 10, Nr. 1(19) / 2023 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 8 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Boosting the process of smart specialization in the Republic of Moldova
Şavga Larisa , Baran Tatiana
Trade Co-operative University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2022
2022. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-70-9.
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of the non-observed economy on economic security in the Republic of Moldova
Stratan Alexandru1 , Gutium Tatiana1 , Şavga Larisa2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrating lifelong learning into higher education
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 5(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul conținutului proiectului prin prisma pmbok
Şavga Ghenadie1 , Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Project risk management through PMBOK
Şavga Ghenadie1 , Şavga Larisa2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The conceptual approach to lifelong learning
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Direcții strategice de dezvoltare inovativă a cooperației de consum din Republica Moldova
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lifelong learning university model – the pillar of strategic development of higher education institutions
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Cooperatives for innovative development
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-18. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing Smart Specialization in the Republic of Moldova: Progress and Next Actions
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-52-5.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative business models of the circular economy
Perciun Rodica1 , Iordachi Victoria1 , Şavga Larisa2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Accounting and Finance – the global languages in business
Ediția 5, R. 2020. Pitesti. .
Disponibil online 4 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul costurilor proiectului prin prisma PMBOK
Şavga Ghenadie1 , Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența la provocările socio-economice ale pandemiei COVID-19
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение концепции умной специализации - катализатор экономического развития Республики Молдова
Шавга Лариса , Баран Татьяна
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Вестник Белгородского Университета Кооперации, Экономики И Права
Nr. 3(82) / 2020 / ISSN 2223-5639
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Analysis of the sunflower production dynamics in the Republic of Moldova based on econometric models
Ulinici Andrian1 , Şavga Larisa2
1 IM FPC ”Unicaps” SRL,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european
Chişinău, 2019 / ISBN 978-9975-81-054-8
Disponibil online 6 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 69