IBN
Închide
Şavga Larisa
Cuvinte-cheie (134): consumer co-operatives (5), innovation (5), cooperative (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Cooperatives for innovative development
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing Smart Specialization in the Republic of Moldova: Progress and Next Actions
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-52-5.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Project cost management through PMBOK
Şavga Ghenadie1, Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența la provocările socio-economice ale pandemiei COVID-19
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Analysis of the sunflower production dynamics in the Republic of Moldova based on econometric models
Ulinici Andrian1, Şavga Larisa2
1 IM FPC ”Unicaps” SRL,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing the smart specialisation concept in the Republic of Moldova: challenges and initiatives
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 7

Analiza tendinţelor de dezvoltare a cooperativelor în comunitatea europeană
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co-operatives in modern economy: challenges, strategies and innovative development 
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerial reengineering and efficiency
Verboncu Ion1, Şavga Larisa2, Simion Cezar-Petre1
1 The Bucharest University of Economic Studies,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020 Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
Ediția 32-a. 2018. King of Prussia, USA. ISBN 978-099985511-9.
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model integrat de eficientizare managerială a organizației
Verboncu Ion1, Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-49. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în proiectarea şi implementarea strategiilor de specializare inteligentă şi în dezvoltarea economică bazată pe inovare
Şavga Larisa1, Porcescu Sergiu2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The research and innovation strategy for smart specialisation - a new strategic approach for an innovation-based economic development of the Republic of Moldova
Şavga Larisa1, Stratan Alexandru2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 National Institute for Economic Research of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2018
Ediția a 3-a. 2018. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-29-7.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приоритеты развития двухстороннего экономического сотрудничества предприятий потребительской кооперации Украины и Молдовы
Autor Nou1, Şavga Larisa2
1 Львовский торгово-экономический университет,
2 Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3272-5-1.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea competitivității și creșterea economică a Republicii Moldova prin specializarea inteligentă
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-557
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea competitivităţii şi a relaţiilor comerciale ale Republicii Moldova: provocări şi soluţii
Stratan Alexandru1, Şavga Larisa2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-885
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Consumer co-operatives in the Republic of Moldova: trends, challenges and strategic guidelines of development
Şavga Larisa1, Sitnichenko Viorica1, Şavga Ghenadie2
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-774
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea cooperației de consum în contextul integrării în spațiul economic comunitar
Şavga Larisa, Sitnicenco Viorica, Şavga Ghenadie
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectarea strategiei de dezvoltare a cooperativelor de consum prin prisma practicilor europene
Şavga Larisa1, Şavga Ghenadie2, Sitnicenco Viorica1
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34