IBN
Închide

57Publicaţii

390Descărcări

22782Vizualizări

Şavga Larisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 17. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Managementul conținutului proiectului prin prisma pmbok
Şavga Ghenadie1 , Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Direcții strategice de dezvoltare inovativă a cooperației de consum din Republica Moldova
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lifelong learning university model – the pillar of strategic development of higher education institutions
Şavga Larisa , Liviţchi Oxana
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(16) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 31 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Universitățile din Republica Moldova – pro învățare pe tot parcursul vieții
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-058-6.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Cooperatives for innovative development
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea modelului european de învăţare pe tot parcursul vieţii în Republica Moldova
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 11 June, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing Smart Specialization in the Republic of Moldova: Progress and Next Actions
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Contemporary Issues in Economy and Technology CIET 2020
Ediția a 4-a. 2020. Split, Croatia. ISBN 978-953-7220-52-5.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Project cost management through PMBOK
Şavga Ghenadie1 , Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reziliența la provocările socio-economice ale pandemiei COVID-19
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Внедрение концепции умной специализации - катализатор экономического развития Республики Молдова
Шавга Лариса , Баран Татьяна
Кооперативно-Торговый Университет Молдовы
Вестник Белгородского Университета Кооперации, Экономики И Права
Nr. 3(82) / 2020 / ISSN 2223-5639
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Analysis of the sunflower production dynamics in the Republic of Moldova based on econometric models
Ulinici Andrian1 , Şavga Larisa2
1 IM FPC ”Unicaps” SRL,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementing the smart specialisation concept in the Republic of Moldova: challenges and initiatives
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(12) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-1160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The implementation of the Smarft Specializtion Concept in the Republic of Moldova: the importance, the Undertaken Steps and First Results
Şavga Larisa , Baran Tatiana
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2067-5046 / ISSNe 2068-7389
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 12

Analiza tendinţelor de dezvoltare a cooperativelor în comunitatea europeană
Şavga Larisa
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Co-operatives in modern economy: challenges, strategies and innovative development 
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-806
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cooperatives - present and perspectives
Şavga Larisa
Trade Co-operative University of Moldova
Proceedings of the 12th International Management Conference IMC2018
Ediția a 12-a. 2018. Bucharest, Romania. .
Disponibil online 9 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerial reengineering and efficiency
Verboncu Ion1 , Şavga Larisa2 , Simion Cezar-Petre1
1 Bucharest University of Economic Studies,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020 Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
Ediția 32-a. 2018. King of Prussia, USA. ISBN 978-099985511-9.
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model integrat de eficientizare managerială a organizației
Verboncu Ion1 , Şavga Larisa2
1 Academia de Studii Economice din Bucureşti,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-71. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progress and Trends in the Development of External Trade of the Republic of Moldova and the Impact of Implementing the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement
Şavga Larisa , Ulinici Andrian
Trade Co-operative University of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2018 / ISSN 2067-5046 / ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Project portfolio management in Romanian R and D organizations
Simion Cezar-Petre1 , Verboncu Ion1 , Şavga Larisa2
1 Bucharest University of Economic Studies,
2 Trade Co-operative University of Moldova
Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020 Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth
Ediția 32-a. 2018. King of Prussia, USA. ISBN 978-099985511-9.
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57