| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Şavga Larisa - 12. Descărcări - 11. Vizualizări - 2548.

2017 - 1

Valorificarea potențialului de cercetare-dezvoltare-inovare din Republica Moldova prin specializarea inteligentă

Şavga Larisa
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Creşterea Economică în Condiţiile Globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediţia a XII-a Volumul I / 2017
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Consumer co-operatives in the Republic of Moldova: trends, challenges and strategic guidelines of development
Şavga Larisa, Sitnicenco Viorica, Şavga Ghenadie
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 9 August, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Opportunities for development of trade relations deriving from the republic of Moldova – European Union association agreement
Şavga Larisa, Ulinici Adrian
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 16 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

The experience and opportunity of implementation of research-based academic education at trade cooperative University of Moldova
Şavga Larisa, Melinte Claudia
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modern trends and strategic guidelines for the development of domestic trade
Şavga Larisa, Ţurcanu Svetlana, Sitnicenco Viorica, Pănuţă Angela
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Ministerul Economiei, Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis of legislative framework of the consumer co-operatives’ activity and visions of its improving
Şavga Larisa, Dandara Liliana
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Revista de Cercetări în Comerţ, Management şi Dezvoltare Economică
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 11 November, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Modelul cooperatist: oportunităţi în contextul evoluţiilor contemporane
Şavga Larisa
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cooperţia de consum din Moldova: evoluţii şi orientări strategice de dezvoltare
Şavga Larisa, Pănuţă Angela, Panuţa Svetlana
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni privind reglementarea activităţii cooperaţiei de consum din Republica Moldova
Şavga Larisa, Dandara Liliana
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii în instituţiile de învăţământ superior
Şavga Larisa
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea sistemelor de management integrat în instituţiile de învăţământ superior din Republica Moldova: Probleme, viziuni, perspective
Şavga Larisa, Ţurcanu Gheorghe, Jalencu Marian, Şavga Ghenadie
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective de dezvoltare a cooperaţiei de consum prin optica politicilor europene
Şavga Larisa
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(1) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12