IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)31
  2020  (4 din 4)36
  2019  (4 din 4)45
  2018  (4 din 4)40
  2017  (4 din 4)55
  2016  (4 din 4)43
  2015  (4 din 4)53
  2014  (4 din 4)58
  2013  (4 din 4)59
  2012  (4 din 4)57
  2011  (4 din 4)79
  2010  (4 din 4)72
  2009  (6 din 4)109
  2008  (4 din 4)123
  2007  (4 din 4)139
  2006  (2 din 4)54
imagine

pISSN: 1810-9136
Economica
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole105310235912229653334731
Volume63570642222
Total1116108065524518

Vizualizări   1059Descărcări   20

Conţinutul numărului de revistă

Competitivitatea economică – obiectiv strategic al Republicii Moldova 5-6
Belostecinic Grigore
Specificul producerii ştiinţifice şi tendinţele de schimbare a acesteia 7-9
Mitniţcaia Lidia, Railean Elena
Utilizarea potenţialului logisticii în reglementarea businessului 10-11
Petrovici Ala
Produsele ca factor ce caracterizează potenţialul intern al întreprinderii în realizarea strategiilor de sortiment 12-15
Ghenova Svetlana
Perfecţionarea politicii de produs în industria de prelucrare a laptelui din Republica Moldova 15-18
Creţu Ina
Trasarea obiectivelor de activitate a instituţiei de învăţământ superior ca subiect al pieţei serviciilor de instruire 19-20
Gerştega Tatiana
Strategia,domeniu fundamental în managementul inovaţional 21-27
Petrescu Ion
Premisele managementului public 27-30
Paladi Ion
Adaptarea firmelor la mediul concurenţial şi rezistenţa opusă de angajaţi 31-34
Roşca Alexandru
Abordări ale obiectului cercetării ştiinţifice în management. Forme ale cercetării ştiinţifice manageriale 34-36
Dragomir-Ştefănescu Camelia
Managementul riscului în cadrul întreprinderilor mici şi mijlocii 36-39
Epure Tiberius-Dănuţ
Caracteristici ale managementului schimbărilor din cadrul întreprinderilor industriei constructoare de maşini din Republica Moldova 39-42
Negruţă Ludmila
Aspecte manageriale în domeniul transportului naval 42-45
Coşerin Florinel
Difuzarea inovaţiilor de cercetare-dezvoltare de profil agricol: aspect metodologic 46-50
Bargan Petru
Conceptul formării şi funcţionării complexului industriei alimentare în utilizarea resurselor umane 51-57
Sârbu Ion, Crainic Galina
Problematica integrării pe piaţa muncii a persoanelor eliberate din detenţie 57-60
Bîrcă Alic
Unele probleme ce ţin de investirea în economia autohtonă şi căile de soluţionare a acestora 61-64
Hîncu Rodica, Suhovici Ala
Particularităţile strategiei atragerii investiţiilor străine 65-67
Rusu Gheorghe, Şevciuc Veaceslav
Cu privire la elaborarea modelului investiţional al Republicii Moldova. 68-70
Luchian Ivan, Cinic Liliana
Reflecţii privind problemele atragerii investiţiilor străine în economia Republicii Moldova 70-73
Bunu Mariana
Problemele analizei gestiunii financiare în condiţiile contemporane. 73-76
Chiosea Tatiana
Incertitudinea în economia contemporană de piaţă şi principalele ei manifestări. 77-78
Donos Stela
Cercetarea relaţiei dintre inflaţie şi creşterea economică în Republica Moldova 79-81
Cuhal Radu
Consideraţii privind organizarea contabilităţii manageriale în firmele din românia în conformitate cu directivele comunităţii economice europene 82-85
Man Mariana, Stanciu Ana
Aprecieri comparative privind componenţa şi clasificarea veniturilor în contabilitate 85-88
Nederiţa Alexandru
Tranzacţiile comerciale internaţionale şi emergenţa neoprotecţionismului 89-92
Lobanov Natalia
Impactul factorilor externi asupra exportului ţărilor în dezvoltare. 92-94
Postica Constantin
Impactul turismului viti-vinicol asupra dezvoltării turismului receptor 95-97
Platon Nicolae
Aspecte teoretice ale cererii şi motivaţiei pentru turismul intern 97-99
Cavcaliuc Ina
Aspecte conceptuale ale migraţiunii economice 100-102
Belobrov Angela
Ordonarea lucrărilor monotone în problema Mxn Bellman-Johnson 103-108
Bolun Ion
Baza algoritmică de interpretare sintactico-semantică a textelor cu caracter economic în LN 108-110
Creţu Sergiu