Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
684 27
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-01 19:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.22(478) (11)
Politică economică. Controlul economiei. Conducerea economiei. Planificare economică (231)
SM ISO690:2012
BELOSTECINIC, Grigore; CHISTRUGA, Boris; ILIADI, Gheorghe; GUŢU, Corneliu; MOVILĂ, Irina; BALTAG, Grigore. Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene . In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2014, nr. 1(32), pp. 11-16. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461

Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene

CZU: 338.22(478)
Pag. 11-16

Belostecinic Grigore1, Chistruga Boris1, Iliadi Gheorghe2, Guţu Corneliu1, Movilă Irina3, Baltag Grigore4
 
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 7 aprilie 2014


Rezumat

The present paper discusses some problems of the national economy in the context of globalization and European integration process, namely the proposal of some models of evaluation and development of the competitiveness of the Republic of Moldova; the design of the local enterprises in global value chains of production, distribution and services based on the functional specialization under the new globalization conditions; the improvement of the management of the strategic competitiveness of human capital in the labor market in terms of regional development; the development of the optimization model of the impact of the inflation factors based on the interdisciplinary knowledge as an initial premise to stabilize the financial system; determining the influence volume of the factors on the efficiency of breeding pigs for pork meat in terms of liberalization of the internal market. The conducted research has identified the factors with a negative impact on business performance at national level in 2010-2013. A set of proposals are submitted, their implementation would ensure the medium-term increase of the competitiveness of the Republic of Moldova and its attractiveness as an „offshore” services destination, the practical application of models based on non-linear programming to assess the degree of influence of various factors on the inflation process.

Cuvinte-cheie
globalization, Competitiveness,

european integration