Publicitatea exterioară: particularităţi şi strategii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
701 22
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-03 02:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138+659.1 (8)
Probleme generale ale comerțului. Piața (460)
Publicitate. Reclamă (84)
SM ISO690:2012
BELOSTECINIC, Grigore; RAILEANU, Nicolae. Publicitatea exterioară: particularităţi şi strategii. In: Economica. 2011, nr. 2(76), pp. 9-21. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136

Publicitatea exterioară: particularităţi şi strategii

CZU: 339.138+659.1
Pag. 9-21

Belostecinic Grigore1, Raileanu Nicolae2
 
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Publicitatea este cea mai omniprezentă formă de persuasiune din societatea modernă. Printre toate formele de publicitate, afişajul sau publicitatea exterioară ocupă un loc aparte, graţie avantajelor pe care le oferă. Articolul dat urmăreşte un dublu scop. Pe de o parte, propune o analiză detaliată a principalelor avantaje şi dezavantaje oferite de afişaj, iar, pe de altă parte, purcede la o trecere în revistă a principalelor realizări din industria afişajului din ţara noastră.

Advertising is the most ubiquitous form of persuasion in modern society. Among all forms of advertising, the display or outdoor advertising occupies a special place, thanks to the advantages offered by it. This article pursues a double purpose. On one hand, proposes a detailed analysis of the main advantages and disadvantages offered by the display, on the other hand, proceeds from an overview of the main developments in the display industry in our country.