IBN
Închide
Baltag Grigore Anatolie
Cuvinte-cheie (95): rentabilitate (3), efficiency (3), Swine Growing Companies (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Analiza comparativă a aplicării produselor de uz fitosanitar în sistemele agriculturii convenționale și conservative
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparativă a eficienţei economice a utilizării nutrienţilor în sistemele convenţional şi conservativ de lucrare a solului
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Analiza comparativă a eficienței unor indicatori de consum la lucrările de bază a solului între agricultura convențională și cea conservativă
Baltag Grigore, Popescu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: bunăstare și incluziune socială
Ed. a 14-a/Vol. 1. 2019. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3305-6-5.
Disponibil online 25 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Formarea costului unitar la producţia de carne de bovine în masă vie
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-criteria study of pigs in the Republic of Moldova
Baltag Grigore, Popescu Adrian
State Agrarian University of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală și oportunități de dezvoltare a sectorului de fructe moi în RM
Zbancă Andrei, Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evoluţia efectivului de animale în ramura zootehnică şi tendinţele de viitor
Baltag Grigore, Popescu Adrian, Baranova Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema efectivului de bovine în Republica Moldova în contextul eficienţei dezvoltării ramurii zootehnice
Popescu Adrian, Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema rentabilității producției cărnii de porc în gospodăriile populației: rezultate și analize
Baltag Grigore, Popescu Adrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Studiul rentabilității producției cărnii de porc
Baltag Grigore1, Baranova Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(37) / 2015 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 20 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Competitivitatea şi creşterea economică în contextul economiei bazate pe cunoaştere, integrării regionale şi europene
Belostecinic Grigore1, Chistruga Boris1, Iliadi Gheorghe2, Guţu Corneliu1, Movilă Irina3, Baltag Grigore4
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi,
4 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(32) / 2014 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 April, 2014. Descarcări-27. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea creşterii suinelor pentru carne în Republica Moldova: particularităţi, realizări şi probleme
Baltag Grigore1, Baranova Elena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 21 January, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aprecierea particularităţilor economice în funcţie de numărul de animale la întreprinderile de creştere a suinilor la carne din Republica Moldova
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 28 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obiective şi realizări în activitatea didactico-ştiinţifică a catedrei „economie, statistică şi analiză” în prag de jubileu
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 29 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономические особенности предприятий по разведению свиней на мясо в Республике Молдова
Баранов Елена1, Балтаг Григоре2
1 Национальный Институт Экономических Исследований АНМ,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Стратегия управления инновационным развитием свиноводства в Республике Молдова
Балтаг Григоре, Баранова Елена
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Analiza unor aspecte ale datoriilor pe termen scurt la întreprinderile agricole
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Probleme funcţionării pieţii funciare în Republica Moldova
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul de subvenţionare al producătorilor agricoli în Republica Moldova
Baltag Grigore
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19