IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   25
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2023-01-25 00:39
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2015  (1 din 1)21
  2014  (2 din 1)72
  2013  (2 din 1)80
  2012  (1 din 1)49
  2011  (1 din 1)51
  2010  (1 din 1)62
imagine

pISSN: 1857-1433
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Categoria:
  • C (2014.11.24-2015.11.24)
  • C (2013.11.28-2014.11.24)
  • C (2009.09.15-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole3353058138389214
Volume813920427
Total3433197338816

Vizualizări   1911Descărcări   31

Conţinutul numărului de revistă

Economia cunoaşterii ca sursă de creştere economică sustenabilă 6-20
Belostecinic Grigore
Problema edificării bunăstării în societatea antrenată în transformările sistemice 20-25
Zbârciog Valeriu
Asigurarea competitivităţii firmei prin educaţia antreprenorială 25-30
Cotelnic Ala
Eminescu: Reflecţii asupra obiectului şi metodologiei economiei politice clasice 30-36
Ustian Ion
Tratatul de la lisabona – Tratat de reformare a Uniunii Europene 36-39
Demerji Ilie , Demerji Maria
Aspecte negative ale globalizării: Crize şi instabilitate financiară 39-43
Darovannaia Ala , Gorobeţ Ilinca
Revenirea în forţă a turismului internaţional în 2010: Evoluţie, tendinţe şi cauze 44-46
Livandovschi Roman
Principiile formării sistemului de gestionare strategică a competitivităţii întreprinderii 46-49
Coban Marina
Efectele deficitului balanţei comerciale asupra economiei naţionale 49-52
Balan Aliona
Funcţiile riscului şi factorii ce determină modificarea acestuia la nivel de întreprindere 52-54
Muntean (Slobodeanu) Neli
Activitatea de outsourcing – Beneficii şi riscuri54-59
Melnic Igor , Rapcea Vitalie
Expansiunea investiţională chineză – Factor relevant al globalizării 59-63
Calancea Eduard
Tratarea migraţiei în literatura economică63-68
Belobrov Angela
Spiritul antreprenorial - Vocaţie sau calitate dobândită68-73
Ciumac Ghenadie
Valorificarea inovaţiei şi creativităţii în managementul antreprenoriatului din Republica Moldova 73-77
Paladi Ion
Impactul managementului resurselor umane asupra performanţei economice a organizaţiei 78-82
Bîrcă Alic
Преодоление гендерных стереотипов как фактор решения проблем женщин в бизнесе 83-89
Belostecinic Marina , Micolişina Anna
Содержание понятия «Инновация»: Обзор точек зрения90-94
Savciuc Oxana , Райлян Елена
Методология исследования проблем сопротивления организационным изменениям 95-100
Дорогая Ирина
Реализация потенциала команд в бизнес-организациях100-104
Билаш Людмила
Бизнес-репутация в системе менеджмента компании104-109
Парфентьевa Алла
Motivarea performanţelor individuale ale angajaţilor109-112
Băieşu Marina
Evaluarea performanţelor funcţionarilor din sectorul public 112-118
Boguş Angela
Tehnici de succes folosite în afaceri118-122
Borcoman Raisa
Asistenţa psihologică în procesul muncii123-126
Abramihin Cezara , Eremia Liliana
„Demers managerial” în vederea atingerii performanţelor managementului organizaţiei 127-131
Mancaş Maria
Evoluţia marketingului în Republica Moldova şi impactul acestuia asupra economiei 132-134
Cristafovici Profira
Outsourcing ca modalitate de producţie în economia globală 134-138
Lobanov Natalia
Тенденции развития мирового рынка капиталов и некоторые особенности их проявления в Республике Молдова 139-144
Хынку Родика , Железнова Нина
Autonomia bugetară locală în republica moldova: constrângeri şi soluţii de creştere 144-148
Secrieru Angela
Cunoaşterea entităţii în procesul auditului activităţilor de construcţii 148-152
Iachimovschi Anatol
Controlul fiscal – Element funcţional al administrării fiscale 153-157
Ştahovschi Ada , Vâlcu Viorel
Performanţele pieţei de asigurări din Republica Moldova157-162
Verejan Oleg
Principiile utilizării politicii monetare în Republica Moldova 162-166
Mistrean Larisa , Mistrean Denis
Rolul investiţiilor sociale în funcţionarea eficientă a întreprinderilor din Republica Moldova 166-170
Buciuşcan Silvia
Probleme şi soluţii identificate în domeniul extinderii autonomiei financiare locale prin raţionalizarea transferurilor interbugetare 170-176
Casian Angela
Factorul uman privit ca element al imobilizărilor necorporale 177-181
Bucur Vasile
Reflecţii contabile asupra contractului de administrare fiduciară în cadrul parteneriatului public privat 181-185
Grigoroi Lilia , Lazari Liliana
Dilemele principiilor contabile185-190
Tabără Nicolae , Bârcă Aliona
Planificarea misunilor de audit intern190-194
Cauş Lidia , Popovici Angela
Центры ответственности - Как объекты систем внутреннего контроля и учета 194-198
Bajerean Eudochia , Думбравэ Руслан
Cardurile de credit ca obiect al ingineriei financiare198-204
Ciobu Stela , Luchian Ivan
Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice şi contabilizarea divergenţelor constatate conform noului plan de conturi 204-207
Nani Mihail
Повышение эффективности деятельности коммерческих банков в Республике Молдова 207-211
Батищев Руслан
Discordanţe, ambiguităţi şi soluţii la luarea de decizii colective monoopţionale 212-218
Bolun Ion
Discovering and managing creativity in conscience society219-233
Mihalcea Radu , Roşca Ion , Todoroi Dumitru
Aplicaţii ale metodei gradientului generalizat la soluţionarea unor modele microeconomice 234-237
Godonoagă Anatol , Baractari Anatolie
Metodologia analizei comparative. Studii de caz238-243
Sami AwadGalam
Cu privire la geodezice închise simple şi non-simple ale varietăţilor hiperbolice de curbură constantă 243-249
Balcan Vladimir
Model imun la dimensiunea problemei de optimizare249-251
Gârlă Eugeniu
Metode econometrice de evaluare a activelor financiare252-253
Machidon Ana , Pârţachi Ion , Ghirba Ana