IBN
Închide
Lobanov Natalia
Cuvinte-cheie (142): export (4), cooperare (3), import (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 28. Publicaţii la conferinţe din RM - 17.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Întreprinderile mici și mijlocii inovaționale: problema dezvoltării și finanțării
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(116) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 7 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Țările AELS ca o direcție de dezvoltare a relațiilor Republicii Moldova cu parteneri europeni
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Ştiinţa politică şi administrativă: provocări globale, soluţii locale
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3459-7-2.
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

AMG performance. comparative analysis of the debt sustainability of and fiscal framework in Armenia, Moldova and Georgia
Olari Marcel , Lobanov Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business process outsourcing: opportunities and advantages
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia ecologică: provocări și perspective
Rusu Aurelia , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Performanța AMG. Analiza comparativă a sustenabilității datoriei și a cadrului fiscal din Armenia, Moldova și Georgia
Olari Marcel , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul și reglementarea relațiilor economice externe
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8..
Disponibil online 3 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Cooperarea internaţională în producţie: particularităţi şi forme
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU strategies on SME development
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica europeană de vecinătate: evoluție și priorități
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinergia Mării Negre: aspecte ale evoluției
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4 .
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspectele sociale şi eficienţa procesului novaţional
Brecico Alexandru , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cripto-economie: o nouă tendinţă în net-economie
Tombrachevici Valentin , Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Evoluţia reglementării netarifare în ţările ECE şi Republica Moldova
Lobanov Natalia , Lupan Radu
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi de export ale produselor vinicole din Republica Moldova pe piaţa asiatică
Lobanov Natalia , Diavor Mircea
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.4. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-899-4.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradisuri fiscale și combaterea concurenței neloiale în UE
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
EU – a space of opportunities and challenges
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3129-6-7.
Disponibil online 11 October, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schimburile comerciale dintre UE şi SUA în contextul negocierilor privind parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategia dezvoltării economice durabile şi particularităţile ei la etapa actuală a evoluţiei civilizaţiei mondiale
VIII. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-117-41-8.
Disponibil online 19 February, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Dimensiunile cantitative și calitative ale pieței serviciilor de business-consulting din Republica Moldova
Lobanov Natalia , Zubco Roman
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(96) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 2 August, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-725
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Integrarea europeană – deziderat şi traseu major pentru Republica Moldova
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea comerţului liber în contextul globalizării
Lobanov Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Particularităţile dezvoltării economiei mondiale în condiţiile globalizării
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3092-7-1.
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45