IBN
Închide

46Publicaţii

432Descărcări

17541Vizualizări

Muntean (Slobodeanu) Neli
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 23
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2021 - 5

Analysis of accounting legislative regulations on insolvency in liquidation proceedings: comparative study
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Valuta Gabriela2 , Plotnikov Vladimir3
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 Saint Petersburg University of Economics
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bibliometric analysis of the literature on measuring techniques for manipulating financial statements
Safta Ioana Lavinia1 , Sabău Andrada Ioana1 , Muntean (Slobodeanu) Neli2
1 Babeș-Bolyai University,
2 Technical University of Moldova
Risks
Nr. 7(9) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2227-9091
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Democracy and the covid-19 pandemic. A cross-country perspective within cultural context
Achim Monica-Violeta1 , Văidean Viorela Ligia1 , Borlea Sorin-Nicolae123 , Florescu Decebal Remus1 , Muntean (Slobodeanu) Neli4
1 Babeș-Bolyai University,
2 University of Oradea,
3 “Vasile Goldis” Western University of Arad,
4 Technical University of Moldova
International Journal of Business and Society
Nr. 2(22) / 2021 / ISSN 1511-6670
Disponibil online 2 November, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Financial stability analysis in the wine sector at the companies from Republic of Moldova based on the integral indicator procedure usage
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Muntean Iulian2 , Sevov Atanas3 , Ţurcan Rina1
1 Technical University of Moldova,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Agricultural University, Plovdiv
Sovremennaya Evropa
Nr. 4(104) / 2021 / ISSN 0201-7083
Disponibil online 3 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of the bankruptcy concept definition in the corporate sector
Muntean (Slobodeanu) Neli , Muntean Iulian , Valuta Gabriela
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(3) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Estimation analysis of the issuer’s position on stock market (Estimarea poziției emitentul pe piața bursieră)
Murzac Alexandru , Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factors causing bankruptcy in the corporate sector
Valuta Gabriela , Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Development through research and innovation - 2020
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-155-03-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Issues regarding the concept of bankruptcy in the corporate sector
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Muntean Iulian2 , Valuta Gabriela3
1 Technical University of Moldova,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-652-4.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Accepţiuni ale conceptului de stabilitate financiară în sectorul corporativ
Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza corelației dintre faliment, nivelul corupției și cel al guvernanței publice în țările Uniunii Europene și în Republica Moldova
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Balteş Nicolae2 , Muntean Iulian3
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitive regional clusters: International experience
Borkova E.1 , Chulakova Aleksandra2 , Muntean (Slobodeanu) Neli3 , Plotnikov Anton1 , Plotnikov Vladimir1
1 Saint Petersburg University of Economics,
2 Financial University under the Government of the Russian,
3 Academy of Economic Studies of Moldova
E3S Web of Conferences
Vol.135. 2019. Les Ulis, Franța. ISSN 25550403.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-136
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Era digitală şi viitorul profesiei contabile
Muntean (Slobodeanu) Neli , Nicolaescu Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-57. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evolution of superconductivity and weak magnetism in inclination interfaces of Bi, Sb and Bi1-xSbx (0.07 ≤x ≤ 0.2) alloys
Muntyanu Fiodor M.1 , Nenkov Konstantin A.2 , Zaleski Andrzej Janusz3 , Muntean (Slobodeanu) Neli4 , Chistol Vitalie5
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Leibniz Institute for Solid State and Materials Reseach, Dresden,
3 Institute of Low Temperatures and Structural Research, PAS,
4 Academy of Economic Studies of Moldova,
5 Technical University of Moldova
Solid State Communications
Nr. 299 / 2019 / ISSN 0038-1098
Disponibil online 2 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of corruption on corporate insolvencies in the central and eastern europe countries
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Plotnikov Vladimir2 , Anghel Ion3 , Cişmaşu Irina Daniela3
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Saint Petersburg University of Economics,
3 Bucharest University of Economic Studies
Quality - Access to Success
Nr. 20(52) / 2019 / ISSN 1582-2559
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Impactul corupției asupra calității guvernației publice în țările de est ale Uniunii Europene și Republica Moldova
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Muntean Iulian2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raţionalitatea de atragere a creditelor
Cabari Ana-Maria , Gonţa Diana , Muntean (Slobodeanu) Neli
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of corruption on taxation in the eastern european countries
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Afrăsinei Mihai-Bogdan2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The utilisation of credit scoring method in the financial stability analysis to the beer industry entities
Muntean (Slobodeanu) Neli1 , Del Sordo Carlotta2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 University of Bologna
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 6

Analiza comparată a stabilității financiare bazată pe calculul indicatorilor absoluți
Muntean (Slobodeanu) Neli , Vîrtosu Artur
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparată a stabilităţii financiare bazată pe calculul indicatorilor absoluţi
Muntean (Slobodeanu) Neli , Vîrtosu Artur
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 46