IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   25
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2015  (1 din 1)21
  2014  (2 din 1)72
  2013  (2 din 1)80
  2012  (1 din 1)49
  2011  (1 din 1)51
  2010  (1 din 1)62
imagine

pISSN: 1857-1433
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Categoria:
  • C (2014.11.24-2015.11.24)
  • C (2013.11.28-2014.11.24)
  • C (2009.09.15-2013.11.27)
În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole3352488335365214
Volume811610367
Total3432604435732

Vizualizări   1447Descărcări   35

Conţinutul numărului de revistă

Эволюция гендерного разделения и кооперации труда 8-15
Şişcan Nadejda , Belostecinic Marina
Metodologia orientării politicilor economice spre imbunătăţirea calităţii produselor agroalimentare 15-22
Stratan Alexandru
Tranzacţiile comerciale internaţionale in mecanismul ciclului economic 23-28
Lobanov Natalia
Экономический рост, конкурентоспособность и проблемы структурной перестройки экономики 28-34
Пышкина Татьяна
Stabilitatea financiară şi creşterea economică:Abordări şi contradicţii conceptuale 35-40
Secrieru Angela
Migraţia de muncă in ţările de la frontiera de est a UE şi efectele ei social-economice 41-49
Coşeleva Natalia , Filip Nelli
Eficienţa cadrului instituţional şi funcţiilor gestionării protecţiei mediului in Republica Moldova 49-56
Bacal Petru
Eficientizarea structurii comerţului exterior al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană 56-59
Balan Aliona
Aspecte privind evaluarea funcţiunii de resurse umane in cadrul organizaţiilor 59-65
Bîrcă Alic
Motivarea funcţionarilor publici intru creşterea eficienţei activităţii lor 65-72
Boguş Angela
Идея экономической свободы в трагедии Пушкина ≪Борис Годунов≫ 72-84
Устиян Иван
Analiza consecinţelor crizei globale asupra economiei Republicii Moldova și măsurile anticriză 84-88
Coban Marina
Negocierea colectivă ca element al dialogului social 89-95
Vaculovschi Dorin , Lipciu Ala
Dimensiunea educaţională a textului instructiv de formare a competenţelor la studenţii alofoni 96-101
Vicol Liliana
О методологии оценки рисков долгосрочного инвестирования в развитие реального сектора экономики 102-106
Железнова Нина , Jeleznova Evghenia
Tehnici de neutralizare a agresivităţii verbale in organizaţii 107-112
Borcoman Raisa
Stresul organizaţional – Efecte şi costuri 112-118
Eremia Liliana , Abramihin Cezara
Metodologia de calcul a accizelor la vinuri şi la alte produse alcoolice in RM şi CE 118-125
Gârlă Eugeniu
Piaţa frigiderelor de uz casnic 126-129
Şpac Ghenadie , Cozmic Vitalie , Vrednic Ion
Cerinţe pentru sistemul de management al calităţii din instituţia de invăţămant superior 129-135
Baciu Sergiu
Estimarea gamei sortimentale şi calităţii articolelor de menaj din porţelan, realizate pe piaţa mun.Chişinău 136-138
Cernavca Mihail
Importanţa alimentară şi producerea sucului de tomate in Republica Moldova 138-141
Calmâş Valentina
Unele aspecte cu privire la comportamentul organizaţional 142-150
Demerji Ilie
Актуальность применения гуманистически-психологического подхода к организационным изменениям 150-155
Дорогая Ирина
Культура молдавских организаций: Особенности и развитие 155-161
Парфентьевa Алла
Синергия корпоративной культуры и концепция организационного поведения 161-168
Билаш Людмила
Proprietatea publică ca instrument indispensabil al autonomiei locale 168-173
Paladi Ion
Suportul economic şi principiile de instituire a parteneriatului dintre instituţiile de asigurare şi cele bancare 174-180
Cobzari Ludmila , Fotescu Stanislav
Об учете эмиссии собственных облигаций в коммерческих банках 180-184
Драгомир Наталья
Descentralizarea fiscală in Republica Moldova: Probleme actuale şi căi de soluţionare a lor 184-192
Petroia Andrei
Reglementarea activităţii investiţionale: Practici internaţionale şi naţionale 192-199
Hîncu Rodica , Gumovschi Ana , Suhovici Ana
Forma optimă de organizare a unei agenţii de brokeraj creditar in Republica Moldova 199-204
Gorobeţ Ilinca
Problema selectării regimului de politică monetară in vederea gestiunii inflaţiei in Republica Moldova 204-210
Cociug Victoria
Abordarea metodologică a aplicării analizei cost-beneficiu pentru cuantificarea impactului economico-social al migraţiei externe a forţei de muncă 211-222
Belobrov Angela
Monedele paralele ca rezultat al creaţiei financiare anticiriză 222-232
Ciobu Stela , Luchian Ivan
Fundamentarea tehnicilor de estimare a valorilor mobiliare in Republica Moldova 232-235
Cîrlan Ana , Nacu Dorian
Raţionalizarea etapelor procesului de credit in banca comercială 235-242
Belobrov Angela , Darovanaia Ala
Evoluţia sistemului valutar şi financiar internaţional şi şocurile generate de disfuncţionalităţile acestuia 243-248
Lopotenco Viorica
Comportamentul clientului corporativ ca bază a strategiei bancare in condiţii de criză 248-253
Mistrean Larisa
Evoluţia cadrului juridic al politicii monetare in Republica Moldova 253-255
Roller Ala , Cuhal Radu
Формирование методов управления финансовой устойчивостью предприятий 256-261
Suvorova Iulia
Совершенствование методов управления кризисным состоянием предприятия 262-266
Tiuricov Constantin
Поиск причинно-следственной связи в направлении движения валюты, при торговле на новостях 267-272
Romanciuc Larisa
Interconexiunea pieţei ipotecare şi pieţei imobiliare din Republica Moldova 272-276
Zubic Aliona
Стратегия прибыльного лизингового бизнеса в условиях возможных неплатежей клиентов 276-281
Батищев Руслан
Роль информации в оценке бизнеса 282-287
Chiosea Tatiana
Stimulente pentru investiţiile in inovare: Practici internaţionale şi naţionale 287-293
Bunu Mariana , Dascaliuc Daniela
Analiza influenţei gradului de indatorare asupra rentabilităţii capitalului propriu 294-297
Paladi Valentina , Călugăreanu Diana
Analiza evoluţiei consumurilor şi cheltuielilor 298-304
Paladi Valentina , Prodan Natalia
Cu privire la fundamentarea selectării metodei de amortizare a mijloacelor fixe de către entitate 304-309
Bucur Vasile
Analiza rentabilităţii veniturilor din vanzări ale intreprinderii prin prisma aportului propriu al colectivului de muncă 310-312
Balanută Vladimir
Consideraţiuni privind definirea obiectului contabilităţii 312-316
Ţurcanu Viorel
Opţiuni contabile privind aplicarea valorii realizabile nete in procesul de evaluare a stocurilor 316-321
Zlatina Natalia
Unele aspecte cu privire la stabilirea preţului la mărfurile cu un adaos comercial limitat 322-324
Muntean (Slobodeanu) Neli , Muntean Iulian
Bazele conceptuale ale informatizării managementului activităţii didactice in ASEM 325-331
Costaş Ilie , Cotelnic Ala , Bolun Ion
Caracteristica comparativă a unor seturi de indicatori de evaluare a informatizării societăţii 332-341
Bolun Ion
Sisteme informatice in societatea constiinţei 341-360
Mihalcea Radu , Todoroi Dumitru , Roşca Ion
Un algoritm imbunătăţit de calculare a cheilor nesintetizate 360-367
Cotelea Vitalie
Верхняя оценка для числа гиперграней n-мерного гиперболического тайла 368-370
Макаров Виталий , Balcan Vladimir
Criteriul existenţei topologiilor conexe in grupuri abeliene divizibile 371-375
Chircu Pavel
Aspecte metodologice ale econometriei 375-384
Pârţachi Ion
Instrumente contemporane de măsurare a corupţiei in Republica Moldova 385-391
Rusu Viorica , Ţarigradschi Alina