IBN
Închide

45Publicaţii

559Descărcări

17631Vizualizări

Cociug Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 36. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 29
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 2

Government Relations Management: A Specific Form of Interaction Between Business and State in the Republic of Moldova
Cociug Victoria1 , Afteni Laura2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 State University of Moldova
Eurasian Studies in Business and Economics
Vol.21. 2022. Berlin, Germania. ISSN 23645067.
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea instrumentelor politicii macroprudenţiale aplicate sectorului bancar al Republicii Moldova
Cociug Victoria1 , Postolache (Dogotari) Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Application of modern methods in organizing internal financial control in banks
Mardari Dana , Cociug Victoria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.1. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3..
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities to finance startups through capital market mechanisms
Sturza Cristin , Cociug Victoria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Econometric assesment of the effectiveness of monetary policy rate on price stability
Hinev Olga , Cociug Victoria
Academy of Economic Studies of Moldova
Development through research and innovation - 2020
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-155-03-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocările economiei digitale pentru Republica Moldova
Cociug Victoria1 , Pârcălab Carolina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Risk-based approach in the European Union legislation to prevent money laundering and financing of terrorism
Cociug Victoria , Andrușceac Teodor
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 1 July, 2020. Descarcări-29. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of macroprudential policy instruments in the development of the banking sector of the Republic of Moldova
Cociug Victoria1 , Postolache (Dogotari) Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Bitcoin- monedă electronică sau instrument investiţional
Cociug Victoria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of basel iii standards to reduce the vulnerability of the banking system in the Republic of Moldova
Lopotenco Vadim , Cociug Victoria
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimal monetary policy: theoretical and practical aspects
Cociug Victoria , Hinev Olga
National Institute for Economic Research of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The essence of credit policies and methods for perfecting this from the prudential perspective
Cociug Victoria1 , Postolache (Dogotari) Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of foreign capital entry on the emerging countries banking system
Cociug Victoria , Briceag Valeriu
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-416
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The vulnerability of the Republic of Moldova banking sector to the transparency of commercial banks' shareholders
Lopotenco Vadim , Cociug Victoria
Academy of Economic Studies of Moldova
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Criterii de optimalitate a politicii monetare din perspectiva gestiunii inflației
Cociug Victoria , Hinev Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elementele mecanismului de gestiune a dezvoltării durabile a entităților economice
Cociug Victoria1 , Postolache (Dogotari) Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Possibilities of using tax multipliers for stabilization in transition economies
Cociug Victoria1 , Timuş Angela2 , Iordachi Victoria2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predictibilitatea crizelor financiare
Cociug Victoria , Malendra Denis
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The echo of "theft of the bill"
Lopotenco Vadim , Cociug Victoria
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 15

Abordarea integrată a sistemelor de monitorizare a riscurilor bancare
Cociug Victoria , Postolache (Dogotari) Victoria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Center for Studies in European Integration Working Papers Series
Nr. 4 / 2017 / ISSN - / ISSNe 2537-6187
Disponibil online 10 December, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45