IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2001
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   25
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-06 14:02
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2015  (1 din 1)21
  2014  (2 din 1)72
  2013  (2 din 1)80
  2012  (1 din 1)49
  2011  (1 din 1)51
  2010  (1 din 1)62
imagine

pISSN: 1857-1433
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Categoria:
  • C (2014.11.24-2015.11.24)
  • C (2013.11.28-2014.11.24)
  • C (2009.09.15-2013.11.27)

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJEL
Articole3351665622961214
Volume88703269
Total3431752653230

Vizualizări   1479Descărcări   107

Conţinutul numărului de revistă

Dezvoltarea ecoturismului în ariile protejate 16-20
Platon Nicolae, Platon Ion
Realități și perspective ale turismului moldav 21-32
Platon Nicolae
Conceptual approach to the creation of it-project-management simulation model 33-38
Chaikovska Maryna, Jarova Aliona
Consideraţiuni practice în evaluarea economică complexă a resurselor forestiere gestionate de agenţia „Moldsilva” 38-49
Ţurcanu Gheorghe, Platon Ion
Eficacitatea deciziilor în cadrul organismelor de certificare din Republica Moldova 49-60
Ţurcanu Gheorghe, Zetia Vasile
Particularităţile planificării afacerilor pentru publicaţiile periodice 61-66
Parfentieva Ala, Parfentiev Boris
Europa – destinaţie turistică etalon în turismul internaţional 66-80
Livandovschi Roman
Strategiile de management al personalului la întreprinderile din Republica Moldova: rezultatele cercetării 81-84
Movilă Irina
Managementul şi cultura calităţii în instituţiile de învăţământ 84-90
Baciu Sergiu
Management accounting and real-time business decision making 91-96
Mişova Tatiana, Globa Galina, Postolachi Boris
Structura socială: standarde occidentale şi specificul autohton 97-104
Sorocean Olga, Coşeleva Natalia, Filip Nelli
Problemele şi perspectivele dezvoltării micului business în Republica Moldova 104-108
Balan Aliona
The sustainable development of the agro food market 108-115
Condrea Elena

Content of criminal subculture

116-121
Mariţ Alexandru, Gumaniuc Veaceslav
Aspecte privind metodologia delegării, stabilirea și comunicarea sarcinilor delegate 121-124
Şendrea Mariana, Buciuşcan Silvia
Comunicarea de criză – poliţă de asigurare a valorilor organizaţiei 125-129
Borcoman Raisa
Valorizarea managementului resurselor umane în cadrul organizaţiilor 129-140
Bîrcă Alic
Rolul comunicării în dezvoltarea personalităţii umane 141-145
Bîrcă Alic, Zupcu-Ciobanu Diana
Organizarea sistemelor ergonomice „om-solicitări” prin optimizarea unor factori ai mediului înconjurător al locurilor de muncă 145-155
Abramihin Cezara, Băieşu Marina
Ergonomia – știință sistemică, complexă și multidisciplinară 156-161
Abramihin Cezara, Boguş Angela
Estimarea performanţei entităţii în baza valorii economice adăugate 162-166

JEL: G32, L25, M,49

Paladi Valentina, Erhan Lica, Braşoveanu Adriana
Aspecte noi privind reglementarea normativă a contabilităţii în Republica Moldova 166-173
Nederiţa Alexandru
Oportunităţi de realizare a studiilor de fezabilitate pentru Republica Moldova 173-179
Ganea Victoria, Băncilă Natalia
Reglementarea activității de evaluare în băncile comerciale 180-185
Băncilă Natalia, Ganea Victoria, Mărgineanu Aureliu
Aspecte metodologice şi aplicative privind contabilitatea activelor financiare 185-197
Ţurcanu Viorel, Golocialova Irina
Politici şi practici aferente controlului calităţii în auditul financiar 197-201
Manoli Mihail, Zlatina Natalia
Grupurile de entități și importanța acestora în comunicarea financiară internațională 202-207
Curagău Natalia
Formarea paradigmelor de administrare anticriză a finanţelor corporative: abordare evoluţionistă 208-212
Ostrovska Olga, Ghetiman Vadim
Fiscalitatea și dezvoltarea economică sustenabilă 212-215
Padurean Elena, Dinga Emil, Leonida Ionel
Aspecte noi ale contabilităţii veniturilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţii 215-223
Popovici Angela
Particularităţile contabilizării instalaţiilor speciale la unităţile de cercetare-dezvoltare 223-226
Cuşmăunsă Rodica
Abordări conceptuale privind auditul ciclului de procurări-plăţi 227-235
Slobodeanu Svetlana, Muntean (Slobodeanu) Neli
Coerența politicilor contabile la întocmirea situațiilor financiare 235-243
Bârcă Aliona
Direcţii de raţionalizare a rapoartelor manageriale în panificaţie 243-250

JEL: M11, M40, M 41, M49

Ţugulschi Iuliana
Valenţele planificării şi controlului performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii ca instrumente de strategie financiară 251-260

JEL: G00; C58; O21

Cobzari Ludmila, Paladi Valentina, Prodan Natalia, Erhan Lica
On the introduction of gender-responsive budgeting into the budgetary process in the Republic of Moldova 261-273
Petroia Andrei
Conceptul control de gestiune – instrument de bază în gestiunea entităţii 273-283
Mihailă Svetlana, Ghedrovici Olesea
Rolul asigurării riscurilor ecologice în Moldova 284-287
Dziubeţcaia Tatiana, Luca Liviu, Luca Sabina

Perfecționarea procedurilor de elaborare și implementare a reglementărilor bancare în Republica Moldova în contextul integrării europene

287-299
Ciobu Stela, Klippert Elizaveta
Gestionarea şi restructurarea datoriei externe 299-302
Cîrlan Ana, Roller Ala
Analiza evoluției sistemului monetar internațional prin abordarea stabilității hegemonice 303-313
Lopotenco Viorica
Contabilitatea imobilizărilor retrase din utilizarea curentă şi deţinute în vederea vânzării 313-319
Grigoroi Lilia
Preventive measures to prevent and reduce offenses in a commercial bank 320-329
Romanciuc Larisa
Delimitări privind tratamentul contabil și fiscal al tranzacțiilor cu nerezidenții 329-334
Graur Anatol

Directions of reforming the energy sector in the Republic of Moldova

335-338
Lobanov Natalia, Lobanov Elena
Despre necesitatea adaptării sistemului financiar la noile condiţii demografice 339-341
Ciumara Tudor, Lupu Iulia
Necesitatea încadrării întreprinderilor autohtone în lanțurile valorice regionale 341-346
Pisaniuc Maia
Eficienţa filierei agricole 347-354

JEL: Q13, Q16.

Grigoraş Maria
Metodă eficientă de calcul pentru multiplicatorii lui Lagrange 355-366
Gârlă Eugeniu
Pagini WEB interactive la matematică 366-370
Coandă Ilie
Clasa de geodezice pe o varietate doi-dimensională compactă hiperbolică dată cu frontiera distinctă Δ0 şi intervalele dintre Δ0– geodezice simple-normale 370-381
Balcan Vladimir
Metode actuariale de determinare a cotei reasigurătorului în rezervele de asigurare prin prisma standardelor internaționale 381-390
Verejan Oleg