IBN
Închide
Zlatina Natalia
Cuvinte-cheie (28): audit (2), contabilitate (2), diferenţe de inventar (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Principiul lungimii de braț o nouă provocare în sistemul de prețuri de transfer
Ţurcanu Ştefan, Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Operaţiuni specifice aferente contractului de leasing şi unele aspecte contabile
Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de studii interdisciplinare „C. Stere”
Nr. 2(10) / 2016 / ISSN 2457-5550
Disponibil online 3 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reguli şi tehnici privind recunoaşterea şi evaluarea datoriilor în contabilitate şi implicaţiile fiscale
Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-59. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Consideraţii privind locul inventarierii în corectitudinea informaţiilor cuprinse în situaţiile financiare
Zlatina Natalia, Manoli Mihail
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dimensionarea impactului politicilor şi opţiunilor contabile asupra rezultatului entităţii
Zlatina Natalia, Erhan Lica
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici şi practici aferente controlului calităţii în auditul financiar
Manoli Mihail, Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Pragul de semnificaţie: factor important în planificarea şi desfăşurarea unui audit
Manoli Mihail, Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Contabilitatea reducerilor comerciale şi financiare: Aspecte naţionale şi internaţionale
Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-86. Vizualizări-1016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamente şi informaţii contabile privind returnările de mărfuri
Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Opţiuni contabile privind aplicarea valorii realizabile nete in procesul de evaluare a stocurilor
Zlatina Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10