IBN
Închide
Cotelnic Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

The role of university leadership in organizational change
Cotelnic Ala , Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Considering risks associated with employees 'working conditions
Cotelnic Ala , Scarlat Constantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale resursei umane şi managementului resursei umane
Cotelnic Ala , Scarlat Constantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern
Cotelnic Ala , Haritonov Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-47. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursa umană – principal factor al calităţii managementului educaţional
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2 , Perju Veaceslav1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The integration of the functional and informatics aspects of organizing the economic management unitary operative system of information
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-504
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele teze privind realizarea funcţional-informatică integrată a activităţilor informaţionale comerciale
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
Cotelnic Ala1 , Negruţă Ludmila2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 SRL „Capitolium -Elit”
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-697
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-68. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seeking solutions to enhancing competitiveness of moldovan universities: implementation of problem-based learning
Cotelnic Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality of Higher Education and Financial Autonomy 
Cotelnic Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” autor: Alic Bîrcă
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Politicile manageriale şi impactul acestora asupra competitivităţii întreprinderii
Cotelnic Ala , Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Finanţarea universitară în Republica Moldova: situaţia actuală şi perspectiva autonomiei financiare
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea non-financiară a angajaţilor – factor important în asigurarea performanţei organizaţiei
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-210. Vizualizări-1226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Concepte şi abordări metodologice de evaluare şi creştere a Calităţii Vieţii” Autor: dr. conf. univ. Svetlana Gorobievschi, Universitatea Tehnică a Moldovei
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Determinanţii culturii organizaţionale universitare
Cotelnic Ala , Albot Iulia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 29