IBN
Închide

34Publicaţii

881Descărcări

22599Vizualizări

Cotelnic Ala
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 2

Aplicarea modelului de excelență EFQM pentru instituțiile de învățământ superior (pe baza exemplului ASEM)
Cotelnic Ala , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
University performance: how we define it and how we measure IT
Cotelnic Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(8) / 2022 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 28 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Modern models of quality assessment in higher education
Cotelnic Ala , Dorogaia Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. DOI 10.5281/zenodo.5808562.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of university leadership in organizational change
Cotelnic Ala , Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Considering risks associated with employees 'working conditions
Cotelnic Ala , Scarlat Constantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocări ale resursei umane şi managementului resursei umane
Cotelnic Ala , Scarlat Constantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern
Cotelnic Ala , Haritonov Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018. Descarcări-54. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursa umană – principal factor al calităţii managementului educaţional
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2 , Perju Veaceslav1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Integrated Informatics Systems – One of the Decisive Contributing Factors to Increasing of Capital
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2 , Perju Veacheslav1
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2067-5046 / ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The integration of the functional and informatics aspects of organizing the economic management unitary operative system of information
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele teze privind realizarea funcţional-informatică integrată a activităţilor informaţionale comerciale
Leahu Tudor1 , Cotelnic Ala2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Auditul resurselor umane – parte componentă a managementului resurselor umane ale organizației
Cotelnic Ala1 , Negruţă Ludmila2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 SRL „Capitolium -Elit”
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-51. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-138. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seeking solutions to enhancing competitiveness of moldovan universities: implementation of problem-based learning
Cotelnic Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
University-Staff Tensions in Implementing Human Resource Autonomy in Practice: The Example of Moldova
Bugaian Larisa1 , Cotelnic Ala2 , Niculiţă Angela3 , Pojar Daniela4 , Todos Petru1 , Turcan Romeo5
1 Technical University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
3 State University of Moldova,
4 "Alecu Russo" State University of Balti,
5 Aalborg University
Re_Discovering University Autonomy: The Global Market Paradox of Stakeholder and Educational Values in Higher Education
2016. London, United Kingdom. ISBN 978-113738872-8, 978-134955212-2.
Disponibil online 25 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dezvoltarea personalului ştiinţifico-didactic ca sursă principală în asigurarea calităţii universitare
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality of Higher Education and Financial Autonomy 
Cotelnic Ala
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie asupra monografiei „Redimensionarea managementului resurselor umane în contextul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană” autor: Alic Bîrcă
Cotelnic Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(94) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Politicile manageriale şi impactul acestora asupra competitivităţii întreprinderii
Cotelnic Ala , Negru Ion
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 34