IBN
Închide
Leahu Tudor
Cuvinte-cheie (158): functioning (3), problems (3), Methods (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Generalities relating to the imperative, evolution and concordance of means and methods of protection of economic information and informatics resources
Leahu Tudor, Grecu Alexandru, Morari Victor
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(15) / 2021 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 7 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

The specifics of informational and algorithmic content of the rate-setting and settlement subsystem of the economic material activities
Leahu Tudor, Şişianu Sergiu, Grecu Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evolutionary trends of forms of organization of economic situational information and their informatics achievement units
Leahu Tudor
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information interconnection – the contributing factor to complete informatics achievement of the integrated information system
Leahu Tudor, Shishiyanu Sergiu, Grecu Alexandru
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic
Leahu Tudor1, Cotelnic Ala2, Perju Veaceslav1
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The functional - informatics approach to the structuring of unitary economic managerial system information
Leahu Tudor
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 August, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The integration of the functional and informatics aspects of organizing the economic management unitary operative system of information
Leahu Tudor1, Cotelnic Ala2
1 Free International University of Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(9) / 2018 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele teze privind realizarea funcţional-informatică integrată a activităţilor informaţionale comerciale
Leahu Tudor1, Cotelnic Ala2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspectiveConferinţa ştiinţifico-practică internaţională
V.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-99753272-7-5.
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analysis of the Economic Information Systems’ Organizational Forms and Units Functioning Evolution
Leahu Tudor, Perju Veacheslav
Free International University of Moldova
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 14 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Progresul, concordanța și tendința dezvoltării formelor și unităților organizaționale de funcționare a sistemelor informatice economice (S.IC.E.)
Leahu Tudor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 25 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un concept al constituirii și funcționării sistemului informatic economic national
Leahu Tudor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Locul, rolul şi problemele realizării informatice complexe integrate a procesării informaţiilor de evidenţă economică
Leahu Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 12(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 3 March, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele realizării informatice complexe a procesării informaţiilor de evidenţă economică
Leahu Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Problemele managementului calităţii instruirii informatice în instituţiile de învaţământ superior
Leahu Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 8 / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 30 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un concept al selectării metodelor şi procedeelor organizării resurselor informaţionale informative economice (R.IL.Iv.E.) pe mediul fizic informatic
Leahu Tudor
Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15