Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
421 9
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-26 15:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
330.47:005 (2)
Economie matematică (76)
Management (1057)
SM ISO690:2012
LEAHU, Tudor; COTELNIC, Ala; PERJU, Veaceslav. Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic. In: Economica. 2018, nr. 1(103), pp. 123-135. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136

Situaţia actuală şi problemele conceptuale ale constituirii și funcţionării sistemelor informaţionale integrate de management economic

Current Situation and Conceptual Problems of Development and Opperation of the Integrated Information Systems of Economic Management


CZU: 330.47:005
JEL: C88, D83, G14, L15, O31, O33.
Pag. 123-135

Leahu Tudor1, Cotelnic Ala2, Perju Veaceslav1
 
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 aprilie 2018


Rezumat

În lucrarea prezentă, este analizată situația existentă în domeniu de pe poziţiile abordării sistemului de management economic ca nucleu informațional unitar, ce funcţionează automat în timp real. În acest context, sunt evidențiate obiectivele, conform cărora este caracterizată starea actuală a sistemelor informaționale economice. În baza rezultatelor analizei obiectivelor formulate, din perspectiva evoluției sistemelor în cauză, sunt dezvăluite problemele constituirii și activității informatice integrate ale acestora.

The management of economic system, as a unitary information and material nucleus, that acts automatically, in real-time, is analysed in the present work. In this context we have highlighted the objectives according to which is characterized the current situation of the existent economic information systems. Based on the results of the analysis of this situation, of the formulated objecttives at the prospect of the evolution of in cause systems, have been disclosed the problems of their constitution and daily activities in the functionalinformatics integrated plan.

Cuvinte-cheie
analiză, obiective, probleme, constituire,

situație actuală, sistem informațional integrat, management economic, funcționare.