Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
708 4
Ultima descărcare din IBN:
2019-03-31 11:48
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala. Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii. In: Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova. 2012, nr. 10, pp. 6-12. ISSN 1857-1433.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Numărul 10 / 2012 / ISSN 1857-1433

Rolul universităţilor în edificarea societăţii cunoaşterii

Pag. 6-12

Cotelnic Ala
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 27 noiembrie 2013


Rezumat

The article presents synthetically the main characteristics of knowledge society and knowledge-based organizations; it highlights the relevance of universities for the creation of a knowledge-based society. For this reason I turned to the experience of the Academy of Economic Studies of Moldova in the field of continuous training. It is argued the role of lifelong learning and are given ways for adult training practiced by AESM.

Cuvinte-cheie
societatea cunoaşterii, învăţarea pe tot parcursul vieţii, învăţământ superior,

organizaţie bazată pe cunoaştere, schimbare organizaţional.