Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
642 10
Ultima descărcare din IBN:
2021-05-27 14:57
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala. Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial . In: Economica. 2009, nr. 5(69), pp. 7-13. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 5(69) / 2009 / ISSN 1810-9136

Particularităţile mediului concurenţial sub aspect teritorial

Pag. 7-13

Cotelnic Ala
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Articolul de faţă abordează unele probleme ce ţin de competitivitatea firmelor în legătură cu mediul în care activează acestea. Am încercat să evidenţiem rolul concurenţei, am analizat aceasta şi sub aspect teritorial. În baza unui sondaj efectuat în rândul a 52 de întreprinderi industriale, amplasate pe tot teritoriul republicii, am determinat principalele constrângeri ale mediului în care activează firma, oportunităţile pe care le oferă concurenţa sănătoasă între angajaţi.

The present article brings up some issues related to competitiveness of firms in relation to the environment in which they operate. I tried to highlight the role of competition and examined this issue in territorial aspect. Based on a survey conducted among 52 industrial enterprises located throughout the republic, I determined the main constraints of the environment in which business operates, the opportunities offered by healthy competition between employees.