Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
634 63
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-20 14:30
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala. Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte. In: 25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic. Vol.1, 23-24 septembrie 2016, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM, 2016, pp. 238-242. ISBN 978-9975-75-834-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1, 2016
Conferința "25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic"
Chișinău, Moldova, 23-24 septembrie 2016

Motivația în muncă în organizațiile autohtone, cauză generatoare de conflicte


JEL: M12, D74
Pag. 238-242

Cotelnic Ala
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 aprilie 2018


Rezumat

În articol, ne-am propus să analizăm relația dintre motivarea angajaților şi conflictele organizaționale. La baza comportamentului uman, în cadrul organizației, se află motivarea. Orice comportament este motivat când el este dorit conștient. Orice organizație este interesată de asigurarea unui comportament al angajaților, care ar aduce maxim de performanță acesteia. Deci, managerii trebuie să gândească să asigure angajaților în organizație un climat care să motiveze, iar în felul acesta angajații săi vor fi mai productivi. Oamenii au motivații diferite, iar acestea trebuie satisfăcute într-un fel sau altul. Atunci, când aceste motivații nu sunt asigurate, fie că nu sunt corect identificate de către manager, fie că sunt neglijate, acest lucru duce inevitabil la apariția diferitelor conflicte. Conflictele organizaționale, în mare măsură, au impact negativ asupra organizației, deoarece creează tensiuni, dezechilibre, neînţelegeri, dispute, înfruntări, confruntări sau dezacord. Studierea interdependenței între conflictul organizațional și motivarea angajaților am efectuat-o, având la bază rezultatele unui sondaj aplicat în cadrul a 30 întreprinderi autohtone. Rezultatele acestui studiu confirmă faptul că motivarea nesatisfăcătoare a angajaților devine una din cele mai importante cauze generatoare de conflict.

In this article we intend to analyse the relationship between employee motivation and organizational conflicts. Motivation is the basis of human behaviour within an organization. Any behaviour is motivated when it is consciously desired. Any organization is interested in ensuring such behaviour of its employees that would bring maximum performance. Therefore, managers should consider providing their employees with a motivating climate within the organization that would enable employees be more productive. People have different motivations, and they must be satisfied in one way or another. When these incentives are not insured, because of not being properly identified by the manager, or neglected, this inevitably leads to the emergence of various conflicts. Organizational conflicts, generally, have a negative impact the organization as it create tension, imbalances, misunderstandings, disputes, confrontations or disagreement. We performed the study of the interdependence between organizational conflict and employee motivation based on the results of a survey applied to 30 local businesses. The results of this study confirm that unsatisfactory employee motivation becomes one of the most important causes of conflict.

Cuvinte-cheie
conflict organizațional,

motivare, motivaţie intrinsecă, motivaţie extrinsecă