IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2007
Fondatori
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-22 20:00
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2015  (1 din 4)34
  2014  (2 din 4)60
  2013  (2 din 4)55
  2011  (1 din 4)78
  2010  (1 din 4)72
imagine

pISSN: 1857-226X
Studii Economice
Categoria:
  • C (2013.06.27-2014.06.27)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2010 - 2015
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole299108547250832
Volume76959149
Total3061155062657

Vizualizări   1977Descărcări   39

Conţinutul numărului de revistă

Resursele funciare componenta esentiala a potentialului de productie a sectorului agrar 13-25
Catan Petru, Cotelnic Ala
Industria uşoară a Republicii Moldova: starea actuală, perspective 25-45
Roşca Petru
Principiile, puse la baza metodologiei cercetărilor ştiinţifice în domeniul economiei 45-56
Galben Ilian, Gribincea Alexandru, Maximilian Silvestru, Roşcăneanu Radu
Analiza situaţiei social-economice a sectorului agrar – parte componenta a sistemului economic national 56-69
Catan Petru, Ţurcanu Petru
Produsele intelectuale în protecţia mediului natural 69-82
Gribincea Alexandru, Sîrbu Galina, Rozemberg Irina, Coreachin Sergiu
Modele matematice de monitorizare a prevederilor cadrului legal în serviciul public 82-90
Ciubotaru Maria
Intervenţia statului în economie: necesitate şi importanţă 90-100
Maxim Ion
Mobilitatea savanţilor ca manifestare a proceselor de globalizare 100-107
Cuciureanu Gheorghe, Manic Stelian
Factorii de creştere economică 107-113
Lăzărescu Leonard, Dănescu Emil, Gribincea Alexandru
The methods of estimation of the level of improvement of the external trade 113-118
Garştea Sergiu, Manic Ludmila, Gribincea Alexandru
Dezvoltarea pieţii turismului eco-rural 118-123
Ostrofeţ Leonid
Metodica analizei impactului acordării ajutorului de stat asupra mediului concurenţial 123-137
Maxim Ion
Abordări contemporane ale motivării muncii 137-145
Postolachi Valentina
Experienţa utilizării franchisingului educaţional 145-148
Oţelea Mihaiţa
Analiza pieţei forţei de muncă din Republica Moldova în codiţiile de criză 148-160
Postolachi Valentina
Agricultural politics in central and eastern European countries 160-165
Nesterenco Constantin
Produsele intelectuale – succesul activităţii economice 165-174
Maximilian Silvestru, Roşcăneanu Radu, Jianu Marian, Guşilo Sergiu, Bejan Oxana
Comercializarea gazului lichefiat pe piaţa internă a Republicii Moldova 174-177
Scortescu Silvia, Roşca Petru, Gribincea Alexandru
Creşterea preţurilor de achiziţie a gazelor naturale 177-180
Scortescu Silvia, Gribincea Alexandru
Comerţul exterior în sistemul crizelor economice mondiale 181-185
Maximilian Silvestru, Galben Ilian, Poştaru Elvira, Roşca Petru
The oil price hike alters purchasing power and daily consumption buying behavior of society of Indonesia 185-195
Budiono Gatut Luhar
Eficientizarea relatiilor economice internationale prin prisma transportului 195-203
Dănescu Emil, Lăzărescu Leonard, Gribincea Alexandru
Aprecierea gradului de asemanare dintre export si import 204-207
Galben Ilian, Maximilian Silvestru, Roşca Petru
Analiza experienţei mondiale în eficientizarea relatiilor economico-manageriale în activitatea de gestiune a corporaţiilor 207-213
Ion Dumitru
Cu privire la gestiune, management şi administrare (termeni, esenţe) 213-221
Burlacu Natalia
Reforme în agricultură prin implementarea noilor structuri organizatorice 229-237
Mocanu Natalia
Rolul inovaţiei în obţinerea de avantaje concurenţiale pentru întreprindere 223-238
Ganea Victoria, Nohailîc Silvia
Esenţa administrării corporative a societăţilor pe acţiuni din Republica Moldova 237-243
Taranenco Lilia
Dezvoltarea relaţiilor economice de piaţă prin prisma implimentării antreprenoriatului constructiv 244-257
Efros Stela
Особенности менеджемента в коллективной профессиональной деятельности 258-266
Nesterenco Constantin, Tuhari Tudor
Особенности управление персоналом в условиях кризиса 266-279
Благоразумная Ольга
Принципы корпоративного управления – методология организации 279-285
Бурлаку Наталия, Bocănete Oana
Проблемы управления финансами при разработки стратегии манаджемента корпорации 285-290
Бурлаку Наталия, Caciuc Ionel
Diagnosticul general al administratiei publice locale al orasului Chisinau 290-308
Buzdugan Adriana
Structura învăţămîntului agrar ăi particularităţile lui de funcţionare în managementul resurselor umane 309-324
Nesterenco Constantin
Complexe maritime regionale de porturi şi terminale. Probleme de gestiune 324-329
Balamaci Dan
Clarificări conceptuale ale managementului corporativ 329-336
Bocănete Oana
Мониторинг экономического состояния акционерного общества – основа принятия управленческого решения 336-341
Бурлаку Наталия, Furcilă Daniel
Managementul investiţiilor în dezvoltarea economică 341-349
Lungu Tatiana
Совершенствование системы местного публичного управления как структурного звена государственного менеджмента в условиях Европейской интеграции 350-363
Stoianov Nicolai
Aspecte şi priorităţi ale deciziei în grupurile organizaţionale 363-369
Graur Elena
Metode si tehnici folosite în elaborarea strategiilor de dezvoltare economică locală 369-383
Gal Alin
Argumentarea ştiinţifică a deciziilor manageriale: aspectul metodologic 383-394
Babii Leonid, Suditu Natalia
Rolul costurilor în managementul firmei 394-408
Coşerin Florinel, Coşerin Florinel, Duca Corina
Managementul – condiţie de bază în dezvoltarea turismului eco-rural 408-414
Ostrofeţ Leonid
Managementul relatiilor contribuabililor cu organele fiscale în conditii actuale 414-419
Pop Lucica, Gribincea Alexandru
Modalităţi de efientizare a motivării personalului în condiţiile Republicii Moldova 419-427
Postolachi Valentina
Особенности холдинговой структуры организации бизнеса 427-431
Бурлаку Наталия, Buluc Mandita
Particularităţile gestiunii complexelor regionale de porturi şi terminale 432-438
Balamaci Dan
Opţiuni manageriale pentru un anumit tip de structură organizatorică-factori determinanţi 438-442
Buluc Mandita
Анализ зарубежной практики процессов слияний и поглощений 442-449
Бурлаку Наталия, Crintea Marina
Analiza comparativă a structurilor organizatorice de gestiune în industrie 449-455
Furcilă Daniel
Metode de realizare a strategiei întreprinderii 455-461
Miroiu Constantin
Calitatea serviciilor turistice ca strategia dezvoltării turismului 461-466
Nedea Anca
Tehnici manageriale în gestiunea filialelor ca obiect de proprietate a corporaţiei 466-471
Vasilica Vasile
Dezechilibrele financiare din sectorul bancar românesc ca urmare a crizei financiare globale 471-475
Roşca Petru, Mazilu (Doman) Clara
Ценообразование на рынке образовательных услуг 475-485
Balova Vera
Основные условия организации денежных расчетов и их роль в экономике государства 485-502
Евсюкова Раиса, Babaian Olga
Creditul: funcţii, forme, principii 502-511
Sturzu Ion
SME’s survival during the current crisis 511-518
Mitea Neluţa
Profesia contabilă la răscruce de drumuri – intre interesul economic şi cel politic 519-526
Mitea Neluţa
Inovaţia financiară - între a fi şi a nu fi responsabilă de criza financiară mondială 526-531
Nohailîc Silvia
Abordări teoretice privind crizele valutar – financiare 531-547
Roşca Petru, Ţurcanu Adrian
Abordări moderne privind riscul de credit 548-554
Lungu Tatiana
Влияние мирового финансового кризиса на банковскую систему Республики Молдова 554-562
Batranciuc Denis
Metode şi tehnici de evaluare utilizate în gestiunea riscurilor 562-569
Curchi Aliona
Направление оценки маркетинговой деятельности 569-575
Melnic Oleg, Grosmana Mihaela
Риск – менеджмент как управленческий процесс 575-586
Călugăreanu Irina, Popescu Elena
Perfecţionarea mecanismului de gestiune în cadrul sistemului învăţămîntului agrar prin implementarea paradigmei noi a sistemului educaţional european 586-598
Nesterenco Constantin
Estimarea previziunilor în economia naţionalã prin abordãri matematice 592-602
Ţâu Nicolae, Mazilu (Doman) Clara
Stabilitatea în sensul liapunov la studiul modelelor economice 602-607
Bujac Cristina
Modelarea şi simularea proceselor economice 607-613
Suvac Constanţa