IBN
Închide
Ţîmbaliuc Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11

2023 - 2

Reziliența organizațională în condiții de incertitudine
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-9. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resilient organizations in modern economy
Ţîmbaliuc Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 8. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-147-99-6 (PDF)..
Disponibil online 24 July, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Crisis management within organizations
Ţîmbaliuc Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligența emoțională și stilurile de conducere
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 10 May, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Dezvoltarea durabilă în învăţământul superior
Ţîmbaliuc Natalia , Guşuvati Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(115) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 July, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizații sustenabile orientate spre calitate
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Sustenabilitatea: îmbunătățirea produselor destinate consumatorilor și planetei
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-58-8.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angajabilitatea tinerilor absolvenți în câmpul muncii din Republica Moldova
Rîșchitor Gabriela , Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul leadershipului universitar în schimbarea organizațională
Cotelnic Ala , Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 8 July, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unpredictability and uncertainties – premise of evolving and gaining new strength and developing new skills
Ţîmbaliuc Natalia , Guşuvati Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-155-20-5.
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Emotional intelligence and team effectiveness
Ţîmbaliuc Natalia
Academy of Economic Studies of Moldova
When students take the lead: enhauncing quality and relevance of higher education through innovation in student – centred problem – based active learning
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-45-504-6.
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-819
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională la locul de muncă
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 24 April, 2018. Descarcări-165. Vizualizări-1859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională şi modelul circumplex
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 5. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-75-791-1.
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-40. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Aspecte conceptuale ale eficienţei şi eficacităţii manageriale
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 4. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-722-9.
Disponibil online 11 March, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managerul inteligent emoţional
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Conducerea bazată pe inteligenţă emoţională
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(87) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 April, 2014. Descarcări-124. Vizualizări-1212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Construirea unei echipe cu ajutorul inteligenţei emoţionale
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inteligenţa emoţională în contextul teoriilor comportamentale
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 November, 2014. Descarcări-571. Vizualizări-2270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Managerul inteligent emoţional
Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Impactul inteligenţei emoţionale asupra leadership-ului
Belostecinic Marina , Ţîmbaliuc Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-165. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19