IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1991
Fondatori
Academia de Studii Economice din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 4)31
  2020  (4 din 4)36
  2019  (4 din 4)45
  2018  (4 din 4)40
  2017  (4 din 4)55
  2016  (4 din 4)43
  2015  (4 din 4)53
  2014  (4 din 4)58
  2013  (4 din 4)59
  2012  (4 din 4)57
  2011  (4 din 4)79
  2010  (4 din 4)72
  2009  (6 din 4)109
  2008  (4 din 4)123
  2007  (4 din 4)139
  2006  (2 din 4)54
imagine

pISSN: 1810-9136
Economica
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2013.10.31-2017.10.25)
  • B (2009.04.30-2013.10.30)

Strategii şi mecanisme de restructurare a economiei. Economie şi management în sectorul agroalimentar. Aspecte social-economice, politologice şi rolul studenţilor în societate.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2006 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUJELDOI
Articole105310267662237953334731
Volume63573492222
Total1116108411524601

Vizualizări   1249Descărcări   125

Conţinutul numărului de revistă

Contribuţii sinergetice la dezvoltarea activităţii inovaţionale 5-7
Rotaru Anatol, Ganea Victoria
Proprietăţile strategiei investiţionale a Republicii Moldova şi a turismului internaţional 7-12
Crotenco Iurie
Efecte ale economisirii şi depunerilor bancare asupra creţterii economice a Republica Moldova 12-14
Rotaru Cristian
Mobilitatea capitalului versus mobilitatea forţei de muncă- contradicţii şi perspective în studii recente 14-16
Melnicenco Olesea
Modificări în structura demografică a populaţiei minicipiului Chişinău în perioada 1989-2007 16-19
Sochircă Elena
Schimbările organizaţionale şi impactul acestora asupra culturii antreprenoriale 20-25
Cotelnic Ala
Dezvoltarea antreprenoriatului prin inovare şi noi modalităţi de finanţare a acesteia 25-27
Sadurschi Ludmila
Factorul liderismului în dezvoltarea organizaţiilor de tip echipă 28-29
Andreeva Natalia
Situaţia actuală a serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare din regiunea de dezvoltare sud a Republicii Moldova 29-32
Todos Irina
Rolul satisfacţiei în procesul educaţional 32-36
Jorovlea Elvira, Culjinschi Lilia
Tendinţe de concentrare a pieţei asigurărilor din Republica Moldova 37-39
Verejan Oleg
Stabilirea rolului şi importanţei actuarului şi a metodelor actuariale în asigurări 40-44
Pârţachi Ion, Verejan Oleg, Bradu Marcel, Verejan Victoria
Capitalul de risc - instrument modern de finanţare a IMM 45-46
Iabanji Iulia, Cerbuşca Viorica
Factorii determinanţi ai riscului financiar 47-48
Hanu Valentin
Aplicarea metodelor indirecte de evaluare a obligaţiei fiscale 48-50
Ceceli Irina
Abordări conceptuale privind evaluarea elementelor contabile 51-54
Nederiţa Alexandru
Tendinţe actuale în utilizarea bazelor de evaluare 55-57
Bârcă Aliona
Auditul gestionării riscurilor controlului intern în mediul sistemelor informaţionale automatizate 57-59
Iachimovschi Anatol
Abordări naţionale şi internaţionale privind clasificarea reparaţiilor mijloacelor fixe în contabilitate 60-62
Cotoros Inga
Efectele inflaţiei asupra activelor pe termen lung 62-64
Ciubotaru Victoria
Politica de contabilitate- metodă de reglementare a contabilităţii în entităţile turistice 64-66
Ţurcan Ludmila
Determinarea taxelor de studii în instituţiile de învăţămînt 67-71
Taban Elena
Rolul relaţiilor economice internaţionale în integrarea economică europeana 72-75
Ţâu Nicolae
Strategia relaţiilor economice externe sub impactul tendinţelor de regionalizare şi globalizare 76-78
Lobanov Natalia
Negocierea - atribut indispensabil al afacerilor economice internaţionale 79-81
Hachi Mihai
Aspectul conceptual, etapele de dezvoltare şi expansiune a societăţilor transnaţionale 81-85
Palii Natalia
Influenţa evoluţiei comerţului mondial asupra managementului companiilor naţionale 85-87
Ulinici Andrian
Analiza rentabilităţii financiare a întreprinderii pe baza efectului de Levier 88-92
Balanută Vladimir, Muntean (Slobodeanu) Neli
Elaborarea sistemelor de indexare selectivă a informaţiei 92-98
Amarfii Ion, Gafton Sergiu
Managementul cunoştinţelor şi managementul riscurilor TI 98-100
Prisacaru Marin
Economia - formă de dezvoltare a economiei moderne 101-105
Melniciuc Natalia
Internetul ca mijloc de promovare a localităţilor rurale 106-108
Chiriac Lilia
Aspecte teoretice ale abordării comunicative în predarea limbilor străine 109-111
Talpă Aliona
Curriculum-ul opţionar 111-113
Munteanu Angela