Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
517 46
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-27 10:55
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
339.138:(330.124.4+339.3) (1)
Probleme generale ale comerțului. Piața (464)
Știință economică. Concepte economice de bază (147)
Comerț interior. Comerț indigen (26)
SM ISO690:2012
COTELNIC, Ala; HARITONOV, Rodica. Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern. In: Economica. 2018, nr. 2(104), pp. 7-13. ISSN 1810-9136.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economica
Numărul 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136

Piaţa bunurilor de consum ca mediu de desfăşurare a comerţului intern

Consumer Market as Internal Trade Environment


CZU: 339.138:(330.124.4+339.3)
JEL: D4, L1.
Pag. 7-13

Cotelnic Ala, Haritonov Rodica
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 iulie 2018


Rezumat

În prezentul articol, se evidențiază rolul pieței bunurilor de consum ca mediu de activitate a comerţului. În acest sens, se prezintă conceptul de piaţă în diverse abordări şi clasificări ale acesteia, infrastructura pieţei, elementelecheie ale infrastructurii pieţei. Piaţa bunurilor se prezintă drept una din principalele componente ale sistemului de pieţe, care cuprinde tranzacții cu bunuri pentru producţie şi bunuri pentru consum, pe care le abordăm ca bunuri destinate utilizării directe de către consumatorul final, fără o prelucrare comercială ulterioară.

The present article highlights the role of the consumer market as an environment of trade activity. In this regard, the market concept is presented in various approaches, various classifications, market infrastructure and key elements of the market infrastructure. The consumer market presents itself as one of the main components of the market system, which includes transacttions in goods for production and consumer goods, which we address as goods intended for direct use by the final consumer without further commercial processing

Cuvinte-cheie
piaţă, concurenţă, cerere,

bunuri de consum, ofertă.