IBN
Închide
Belobrov Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2020 - 1

Improving the bank resolution mechanism
Belobrov Angela , Movilă Costantin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Effectiveness of monetary policy
Belobrov Angela , Chicu Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-962-5.
Disponibil online 5 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lichiditatea excesivă în sectorul bancar al Republicii Moldova
Belobrov Angela , Chicu Veronica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perfecţionarea procesului de acordare a ajutoarelor de stat sub formă de facilități fiscale
Belobrov Angela1 , Gîrdea Dumitru2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of competition in banking sector
Belobrov Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-1314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The impact of excess liquidity on monetary policy implementation in the Republic of Moldova
Belobrov Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Knowledge Economy - Challenges of the 21 Century -European dynamics in a changing world
R. 2018. . .
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza barierelor de intrare în sectorul bancar moldovenesc
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza naturii și structurii concurenței pe piața creditelor din Republica Moldova
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-66. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Benchmark and trend analysis of the competition in banking sector
Belobrov Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Knowledge Economy - Challenges of the 21 Century -Future of Europe - different scenarios -
R. 2017. . .
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Competition in Moldovan and Macedonian banking systems
Belobrov Angela1 , Deari Fitim2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 South East European University, Macedonia
Probleme moderne de dezvoltare ale Uniunii Europene şi relaţiile dintre Republica Moldova şi UE
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-3005-4-4.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica dobanzilor negative: intenții și implicații
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-32. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Principles and Norms of an Effective Multiple Choice Test Construction with the Aim of Evaluating the Knowledge in the Economic and Financial Areas 
Belobrov Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Consideraţii critice privind reforma sistemului de asigurări cu pensii în Republica Moldova
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Tratarea migraţiei în literatura economică
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-720
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Abordarea metodologică a aplicării analizei cost-beneficiu pentru cuantificarea impactului economico-social al migraţiei externe a forţei de muncă
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raţionalizarea etapelor procesului de credit in banca comercială
Belobrov Angela , Darovannaia Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-49. Vizualizări-1086
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Aspecte conceptuale ale migraţiunii economice
Belobrov Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(57) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17