IBN
Închide
Cobzari Ludmila Vasile
Cuvinte-cheie (74): the Central Bank (2), sistem bancar (2), non-bank credit sector (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Credit market in the Republic of Moldova: realities and unsolved issues
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Academy of Economic Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
XXXV. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Riscul financiar al întreprinderii
Sărbu Valeria, Mardari Dana, Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul de asigurări din Republica Moldova. Consolidarea pieţii şi tendinţe de digitalizare
Țurcanu Eugenia, Gobjilă Virginia, Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 18 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Asigurarea performanţei dintre sectoare prin eficientizarea politicii macroprudenţiale şi stabilităţii financiare a Băncii Centrale
Cobzari Ludmila1, Ştefîrţă Natalia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Banca Naţională a Moldovei
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul spălării banilor. Practici naționale și internaționale
Racu Valeria, Iarovoi Stanislav, Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 20 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Comparative Analysis OF Asset Securitization and Traditional Ways of Attraction of Borrowed Funds
Cobzari Ludmila, Vostricov Denis
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea deficitului de resurse financiare în cadrul întreprinderilor autohtone
Cobzari Ludmila1, Gherjavca Svetlana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investițiile în capitalul sănătății – element important al potențialului de dezvoltare economicosocială
Cobzari Ludmila1, Ulian Galina2, Miron Oxana3, Cebotari(Moroi) Tatiana1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECENZIE la monografia „Sistemul de finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii”
Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2016 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Recenzie la manualul “International finance”
Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 16 / 2015 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 17 October, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Development of small and medium enterprise sector in the Republic of Moldova
Cobzari Ludmila, Erhan Lica
Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de constrângere a direcției inovatoare în sistemul bancar
Cobzari Ludmila, Verdeş Diana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 12 June, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valenţele planificării şi controlului performanţelor întreprinderilor mici şi mijlocii ca instrumente de strategie financiară
Cobzari Ludmila, Paladi Valentina, Prodan Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Importanţa descentralizării în economia naţională
Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul sectorului bancar în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul bancar în cadrul sistemului de asigurare a stabilităţii financiare
Cobzari Ludmila, Mărgineanu Aureliu
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Elementele modelului investiţional generalizat al unei ţări
Cobzari Ludmila, Slonovschi Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Imbunatatirea eficienţei gestionării fluxurilor financiare în domeniul asigurării medicale obligatorii
Miron Oxana, Cobzari Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea şi dezvoltarea sistemului de asigurări medicale facultative în republica moldova în condiţiile existenţei asigurărilor medicale obligatorii
Cobzari Ludmila, Miron Oxana
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Științe economice"
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Identificarea avantajelor şi dezavantajelor de aplicare a internetului în sistemul bancar
Cobzari Ludmila, Politov-Congaş Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (1). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-193-7.
Disponibil online 1 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22