IBN
Închide
Ţurcanu Viorel
Cuvinte-cheie (44): situaţii financiare (2), modificarea valorii (1), cost amortizat (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Modele de raportare financiară ale entităților sectorului micului business
Ţurcanu Viorel
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte privind contabilitatea şi raportarea activelor financiare
Ţurcanu Viorel, Focşa Marcela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procesului de adoptare a deciziilor manageriale în baza inovaţiilor raportării financiare
Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Contabilitatea în Republica Moldova între IFRS şi directivele UE
Ţurcanu Viorel, Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-139. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аспекты бухгалтерского учета операций при венчурной деятельности
Golocialova Irina, Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte metodologice şi aplicative privind contabilitatea activelor financiare
Ţurcanu Viorel, Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia evaluării: evoluţia şi situaţia actuală
Ţurcanu Viorel, Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cuantificarea acustică – metodă inedită în determinarea gradului de fibroză hepatică
Ţurcanu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(325) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Consideraţiuni privind definirea obiectului contabilităţii
Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea standardelor internaţionale de contabilitate în contextul integrării europene a Republicii Moldova
Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-101
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Aspecte ale contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului la instituţiile de prestări servicii medicale
Ţurcanu Viorel, Frumusachi Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Metode de repartizare a consumurilor secţiilor auxiliare la întreprinderile de producţie
Ţurcanu Viorel1, Morari Galina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8(18) / 2008 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 23 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 2

Implicaţiile principiului prudenţei asupra provizioanelor.
Ţurcanu Viorel, Bârcă Aliona
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(55) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paleogeografia mediului terestru în Basarabianul mediu pe teritoriul interfluviului Nistru – Prut
Ţurcanu Viorel
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 4(17) / 2006 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14