IBN
Închide

23Publicaţii

313Descărcări

9251Vizualizări

Ţurcanu Viorel
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

A new paradigm of intergenerational collaboration
Micuşa Dumitru1 , Todoroi Dumitru2 , Baranescu Rodica2 , Bucur Vasile2 , Chicu E2 , Chistruga Boris2 , Coban Marina2 , Matei Constantin2 , Mihalcea Radu2 , Şişcan Nadejda2 , Ţurcanu Viorel2 , Ghinculov Silvia2 , Pîşchina Tatiana2 , Filip Nolea2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea concepţiei privind evaluarea informaţiei situaţiilor financiare
Ţurcanu Viorel1 , Golocialova Irina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Conferința internațională științifică de contabilitate ISCA 2020
Ediția a 9-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-989-2.
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Установление формата контроля при консолидации финансовой отчетности: европейский и международный аспекты
Цуркану Виорел1 , Голочалова Ирина2
1 Академия экономического образования Молдавии,
2 Молдавский Государственный Университет
Contabilitatea şi educaţia contabilă în societatea digitală
Ediția a 8-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-67-7.
Disponibil online 22 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Abordări conceptuale privind recunoaşterea şi evaluarea activelor financiare
Focşa Marcela , Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-056-5.
Disponibil online 7 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea în instituțiile medico-sanitare publice la autofinanțare
Ţurcanu Viorel , Frumusachi Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Buletinul Inovațiilor al Centrului de Inovare și Transfer Tehnologic
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2537-6411 / ISSNe 2537-642X
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea concepţiei contabilităţii în Republica Moldova
Ţurcanu Viorel1 , Golocialova Irina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de raportare financiară ale entităților sectorului micului business
Ţurcanu Viorel
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трактовки концессионного договора и их влияние на бухгалтерский учет
Голочалова Ирина , Цуркану Виорел
Академия экономического образования Молдавии
Contabilitatea şi auditul în condiţiile globalizării: realităţi şi perspective de dezvoltare
Ediția 7. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-127-59-2.
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte privind contabilitatea şi raportarea activelor financiare
Ţurcanu Viorel , Focşa Marcela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea procesului de adoptare a deciziilor manageriale în baza inovaţiilor raportării financiare
Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Adevărul contabil şi asigurarea acestuia la entităţile din Republica Moldova
Ţurcanu Viorel , Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția a 5-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 28 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea în Republica Moldova între IFRS şi directivele UE
Ţurcanu Viorel , Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-154. Vizualizări-841
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аспекты бухгалтерского учета операций при венчурной деятельности
Golocialova Irina , Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение идентификации и ее применение в методологии бухгалтерского учета
Голочалова Ирина , Цуркану Виорел
Академия экономического образования Молдавии
Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale
Ediția a 5-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-127-48-6.
Disponibil online 29 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Aspecte metodologice şi aplicative privind contabilitatea activelor financiare
Ţurcanu Viorel , Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 24 June, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concepţia evaluării: evoluţia şi situaţia actuală
Ţurcanu Viorel , Golocialova Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cuantificarea acustică – metodă inedită în determinarea gradului de fibroză hepatică
Ţurcanu Viorel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(325) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Consideraţiuni privind definirea obiectului contabilităţii
Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea standardelor internaţionale de contabilitate în contextul integrării europene a Republicii Moldova
Ţurcanu Viorel
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Aspecte ale contabilităţii consumurilor şi calculaţiei costului la instituţiile de prestări servicii medicale
Ţurcanu Viorel , Frumusachi Ludmila
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23