IBN
Închide
Vaculovschi Dorin
Cuvinte-cheie (41): migration (2), piaţa muncii (2), dezvoltare economică (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Consideraţii referitor la aprofundarea inegalităţilor sociale în contextul dezvoltării economice a Republicii Moldova
Vaculovschi Elena1, Vaculovschi Dorin2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(108) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 13 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the COVID-19 pandemic on the migration processes in the Republic of Moldova
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 22-a rezumate. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-986-1.
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte de gen ale migrației de muncă din Republica Moldova
Vaculovschi Elena1, Vaculovschi Dorin2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei de muncă asupra nivelului ocupării din Republica Moldova
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda de elaborare a unei cercetări sociologice cu tematica ”suicidul”
Şaitan Laurenţia, Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Integrarea socială a migranţilor din Republica Moldova în ţările Uniunii Europene
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria neoclasică a migraţiei: premise istorice, economice şi sociale
Gutium Mircea, Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova
Vaculovschi Dorin, Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oportunităţi mai bune de angajare pentru persoanele cu dizabilităţi din Republica Moldova
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Integrarea migraţiei de muncă în politiciele de dezvoltare din perspectiva de gen
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Dialogul social şi anumite valenţe doctrinare
Vaculovschi Dorin, Lipciu Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O abordare demografică asupra sustenabilității sistemului de pensionare (Din Republica Moldova)
Vaculovschi Dorin, Gîlca Victor
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Impactul crizei economice mondiale asupra politicii de ocupare a forţei de muncă din Republica Moldova
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migraţiei internaţionale de muncă asupra situaţiei persoanelor vârstnice din Republica Moldova (rezultatele unui studiu calitativ)
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(77) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prognoza pieţei muncii – instrument necesar în promovarea politicilor de ocupare a forţei de muncă
Vaculovschi Dorin
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Negocierea colectivă ca element al dialogului social
Vaculovschi Dorin, Lipciu Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16