IBN
Închide
Bîrcă Alic
Cuvinte-cheie (80): professional satisfaction (2), ocupare (2), forţă de muncă (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 3

Analiza de conţinut şi comparativă a medelelor privind satisfacţia muncii
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul satisfacţiei profesionale asupra performanţei organizaţionale
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 21 January, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Motivarea – element prioritar pentru menținerea personalului în cadrul organizațiilor din Republica Moldova
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 2. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3202-9-0.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-44. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspecte comportamentale privind ocuparea forței de muncă în Republica Moldova
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De ce managementul talentelor este o strategie de business atât de importantă?
Corcimari Cornelia, Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Flexicuritatea – o nouă „filosofie” a ocupării forței de muncă
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 13 July, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formele alternative de muncă – modalitate de sporire a ocupării forţei de muncă
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Team building-ul – formă de sporire a motivaţiei personalului în organizaţiile din Republica Moldova
Ilciuc Cătălina, Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Certain features of electrophysical processing of whey
Bologa Mircea, Paladii Irina, Stepurina Tatiana, Iliasenco Olga, Bîrcă Alic, Polikarpov Albert, Vrabie Valeria, Goncearuk Vladislav, Sprincean Cătălina, Vrabie Elvira
Institute of Applied Physics
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiunea „managementul resurselor umane – sănătatea ocupațională” în cadrul organizațiilor
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea culturală – preocupare a managementului resurselor umane din Republica Moldova
Bîrcă Alic, Buicli Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 23 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre managementul recompenselor și performanța profesională
Dron Aliona, Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oamenii în cadrul organizațiilor: abordare teoretico-conceptuală
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocuparea forței de muncă in Republica Moldova: tendințe și probleme
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4000-6-0..
Disponibil online 2 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valențe psihologice în proiectarea și reproiectarea posturilor de muncă
Bîrcă Alic, Serduni Serghei
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(97) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Dezvoltarea imaginii instituţiei de învăţământ superior prin creşterea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Rolul comunicării în dezvoltarea personalităţii umane
Bîrcă Alic, Zupcu-Ciobanu Diana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizarea managementului resurselor umane în cadrul organizaţiilor
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 8

Abordarea comparativă a diferitor sisteme de recompensare a personalului la nivelul organizaţiilor
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 17 October, 2014. Descarcări-29. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea head-huntingului în procesul de recrutare a managerilor superiori şi a specialiştilor deficitari pe piaţa muncii
Bîrcă Alic
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38