IBN
Închide
Borcoman Raisa
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2019 - 1

  Probleme actuale în comunicarea universitară
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Sugestia - tehnică de schimbare a comportamentului
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-846
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Comunicarea – factor de influenţă în schimbarea comportamentului
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-89. Vizualizări-940
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

  Formularea definiţiilor: reguli şi dificultăţi
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-749
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Comunicarea de criză – poliţă de asigurare a valorilor organizaţiei
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 25 June, 2014. Descarcări-57. Vizualizări-1038
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Elementele-cheie ale negocierii de succes
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

  Aspecte cu privire la combaterea agresivităţii verbale în comunicarea managerială
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Impactul comportamentului organizaţional în formarea comportamentului angajaţilor
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(80) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-157. Vizualizări-1397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

  Rolul „antecedentului” şi „consecinţei” în schimbarea comportamentului
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(76) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-972
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnici de succes folosite în afaceri
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-29. Vizualizări-868
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

  Interacţiunea limbajului economic cu cel comun în procesul de predare-învăţare a disciplinelor economice
Borcoman Raisa , Racu-Cicală Arminia
Academia de Studii Economice din Moldova
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tehnici de neutralizare a agresivităţii verbale in organizaţii
Borcoman Raisa
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Talent şi inovaţie –avantaje competitive ale unei organizaţii
Borcoman Raisa , Jorovlea Elvira
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(66) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-54. Vizualizări-1078
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13