IBN
Închide
Bucur Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

A new paradigm of intergenerational collaboration
Micuşa Dumitru1 , Todoroi Dumitru2 , Baranescu Rodica2 , Bucur Vasile2 , Chicu E2 , Chistruga Boris2 , Coban Marina2 , Matei Constantin2 , Mihalcea Radu2 , Şişcan Nadejda2 , Ţurcanu Viorel2 , Ghinculov Silvia2 , Pîşchina Tatiana2 , Filip Nolea2
1 Free International University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 26 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unele aspecte aferente contabilităţii resurselor minerale
Bucur Vasile1 , Şevciuc Tatiana2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte ale recunoașterii, evaluării și contabilizării costurilor îndatorării
Bucur Vasile , Bădicu Galina , Dragomir Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 9 November, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cu privire la contabilitatea pierderilor din deprecierea activelor
Bucur Vasile1 , Ioniţă Veaceslav2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-15. Vizualizări-637
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 4

Actualitatea contabilităţii de gestiune a rezultatelor financiare în telecomunicaţii
Bucur Vasile , Bădicu Galina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-22. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind amortizarea mijloacelor fixe în scopuri contabile şi fiscale
Bucur Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-18. Vizualizări-802
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte aferente obiectului contabilităţii
Bucur Vasile1 , Todorova Ludmila2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности вычета процентных начислений по заемным средствам
Букур Василе1 , Тодорова Людмила2
1 Академия экономического образования Молдавии,
2 Государственный Аграрный Университет Молдовы
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cu privire la evaluarea fondului comercial
Bucur Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale contabilităţii fondului comercial
Bucur Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-593
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Factorul uman privit ca element al imobilizărilor necorporale
Bucur Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Cu privire la fundamentarea selectării metodei de amortizare a mijloacelor fixe de către entitate
Bucur Vasile
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subvenţiile pentru imobilizările necorporale şi corporale evaluate la cost şi deprecierea acestora
Bucur Vasile , Curagău Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности учета стоимости Гудвилла (цены фирмы)
Тодорова Людмила1 , Букур Василе2
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 Академия экономического образования Молдавии
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Probleme ale contabilităţii consumurilor pentru executarea lucrărilor de prospecţiune geologică şi a resurselor naturale
Bucur Vasile , Şevciuc Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(60) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Clasificarea activelor biologice în funcţie de durata folosirii
Bucur Vasile1 , Todorova Ludmila2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Economica
Nr. 3(55) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-778
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

III. Managementul activelor nemateriale. Particularităţi de evaluare şi contabilizare a acestora
Bucur Vasile1 , Cravcenco Raisa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 1 / 2003 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2001 - 1

Materialele active imateriale. Particularităţile evaluării şi contabilităţii acestora
Cravcenco Raisa , Bucur Vasile
Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI)
Intellectus
Nr. 5 / 2001 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18