IBN
Închide
Abramihin Cezara
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 3

Competențe esențiale pentru asigurarea competitivității pe piața muncii în condițiile schimbărilor secolului XXI
Abramihin Cezara1 , Avros Renata2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 ORT Braude Engineering college, Karmiel
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competențele de bază în economia digitală
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Developing skills for the 21st century throughout lifelong learning systems
Abramihin Cezara
Academy of Economic Studies of Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-155-73-1.
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Dezvoltarea capitalului uman - condiție de asigurare a competitivității pe piața muncii într-o economie bazată pe cunoaștere
Abramihin Cezara
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human capital in the context of the functioning of the labor market in the digital era
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Coaching-ul - instrument important în dezvoltarea organizaţională din domeniul administraţiei publice
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lifelong training: developing key skills - ensuring competitiveness in the labor market
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lifelong training: developing key skills - ensuring competitiveness in the labor market
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte teoretice ale ergonomiei în proiectarea locului de muncă al funcționarului public
Vaculovschi Elena1 , Abramihin Cezara2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aplicarea elementelor de coaching organizational în dezvoltarea resurselor umane din administrația publică
Vaculovschi Elena1 , Abramihin Cezara2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Business – coaching. Delimitari, beneficii şi aplicare
Ciobanu Diana , Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-59. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul comunicării în cadrul organizaţiei
Iabnaji Luminiţa , Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 16 November, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Coaching organizational – dezvoltarea transformaţională a resurselor umane
Abramihin Cezara
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-894-9.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-31. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte ale utilizării ergonomiei în procesul de dezvoltare a organizaţiilor din economia naţională
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-835-2.
Disponibil online 25 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Coaching organizational - antrenarea profesională pentru succes
Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Ergonomia – știință sistemică, complexă și multidisciplinară
Abramihin Cezara , Boguş Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1059
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea sistemelor ergonomice „om-solicitări” prin optimizarea unor factori ai mediului înconjurător al locurilor de muncă
Abramihin Cezara , Băieşu Marina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1006
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Sistemul Informatic Hospital Manager SCH în managementul instituţiilor spitaliceşti
Puia Raisa1 , Frunză Valentin1 , Abramihin Cezara2 , Puia A.3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Asistenţa psihologică în procesul muncii
Abramihin Cezara , Eremia Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-28. Vizualizări-986
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Stresul organizaţional – Efecte şi costuri
Eremia Liliana , Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-112. Vizualizări-1143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20