IBN
Închide
Secrieru Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 3

Evaluarea cheltuielilor publice din perspectiva respectării drepturilor economice, sociale și culturale
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.1. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 8 May, 2022. Descarcări-24. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea educației în situații de criză
Secrieru Angela1 , Secrieru Iulian2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul de Matematică şi Informatică "Vladimir Andrunachievici"
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 1. 2022. Cahul, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Надзор и регулирование финансовой системы в целях устойчивого экономического роста
Кениг Эдуард , Secrieru Angela
Молдавская экономическая академия
Teoria și practica administrării publice
Ediția a 26-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Analiza managementului cheltuielilor publice prin prisma respectării drepturilor economice, sociale și culturale în Republica Moldova
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finanțarea educației extrașcolare în Republica Moldova prin prisma dreptului la educație
Secrieru Angela , Botnari Nadejda
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(118) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 24 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Government spending on tourism approached through the prism of consolidating the right to rest and leisure
Secrieru Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea muncitorilor migranţi şi finanţarea sistemului medical în Republica Moldova
Ţugui Eduard1 , Secrieru Angela2
1 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Problema dimensionării structurilor de audit intern în sectorul public al Republicii Moldova
Popa Ludmila , Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rentabilitatea activității bancare sub impactul noilor modele de business bancar
Ababii Victor , Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Sistemul financiar din Republica Moldova: tendințe și provocări
Secrieru Angela
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sistemul bancar din Republica Moldova evaluat prin prisma supremaţiei legii
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-474
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Performanța supravegherii sistemului financiar: aspecte conceptuale și metodologice
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Asigurarea unei supravegheri bancare prudențiale eficiente prin monitorizarea adecvată a riscului de credit
Margarint Elena , Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 23 February, 2016. Descarcări-71. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Riscul de lichiditate și supravegherea bancară prudențială eficientă
Margarint Elena , Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-73. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Autonomia bugetară locală în republica moldova: constrângeri şi soluţii de creştere
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea procesului bugetar la nivelul administraţiilor publice locale din Republica Moldova
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-23. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizare financiară: argumente şi implicaţii macrofiscale pentru Republica Moldova
Secrieru Angela , Ciumac Eugenia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul riscului de ţară şi a incertitudinii asupra investiţiilor străine directe
Secrieru Angela , Hîncu Greta
Academia de Studii Economice din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Experienţa internaţională şi soluţii locale în vederea sporirii fluxului de venituri al sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii
Secrieru Angela , Melnic Vladimir
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(72) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea financiară şi creşterea economică:Abordări şi contradicţii conceptuale
Secrieru Angela
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-19. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20