IBN
Închide
Hîncu Rodica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Google Scholar ID
ORCiD
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 23. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 11
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 3

Analiza valorilor mobiliare de stat ca instrument de finanțare a deficitului bugetar al Republicii Moldova
Hîncu Rodica , Litocenco Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 14 May, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budget deficit: indicator of financial relations within the financial system
Hîncu Rodica , Litocenco Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 26-a . 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-3590-6-1.
Disponibil online 28 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Budget deficit: indicator of financial relations within the financial system
Hîncu Rodica , Litocenco Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 26-a rezumate. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-93-9.
Disponibil online 30 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Analiza comparativă privind finanţarea studiilor în învăţământul superior în Uniunea Europeană şi Republica Moldova din perspectiva îmbunătățirii calității vieți
Hîncu Rodica , Conencov Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Îmbunătățirea calității vieții prin investiții în educație
Hîncu Rodica , Conencov Olga
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017. Descarcări-40. Vizualizări-901
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe investiţionale şi de dezvoltare în sectorul energetic al Republicii Moldova
Hîncu Rodica , Litocenco Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Calitatea pieţei de capital ca factor de stimulare a creşterii economice în Republica Moldova
Hîncu Rodica , Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.5. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 2 May, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea mediului virtual pentru cercetători în condiţiile inovării şi digitalizării societăţilor
Hîncu Rodica1 , Ganea Victoria2 , Hîncu Greta1
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 31 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii de influenţă asupra calităţii pieţei de capital: abordări conceptuale şi metodologice
Hîncu Rodica , Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(98) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-45. Vizualizări-797
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile în cercetare-dezvoltare - obiectiv important în procesul de edificare a economiilor bazate pe cunoaştere şi inovare în era digitalizării
Hîncu Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Rolul investiţiilor în dezvoltarea economiei digitale în contextul globalizării financiare
Ediția 3. 2016. Chişinău. e-ISBN 978-9975-75-866-6.
Disponibil online 27 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Analiza comparativă a dezvoltării pieţelor de capital din ţările dezvoltate şi ţările in curs de dezvoltare din UE şi Republica Moldova, pe baza abordării indicativfuncţionale
Hîncu Rodica , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(91) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 April, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-884
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The new investment instruments developed in the international financial market
Hîncu Rodica , Litocenco Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(1) / 2015 / ISSN 2537-6179 / ISSNe 1857-436X
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Study on Moldovan banks’ securities portofolio
Hîncu Rodica , Roşca Marcelina
Academy of Economic Studies of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2 / 2014 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 November, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Utilizarea valorilor mobiliare în scopul finanţării activităţii băncilor:practici europene şi naţionale
Hîncu Rodica1 , Roşca Marcelina1 , Buruiană Lorina2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 BC Moldova Agroindbank S.A.
Economica
Nr. 4(86) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 21 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-863
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Impactul fiscalităţii asupra activităţii investiţionale
Hîncu Rodica , Conencov Olga , Bogheanu Leonid
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(81) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-67. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea pe piaţa de capital autohtonă şi pe pieţele statelor csi a unor tendinţe caracteristice pieţei de capital globale
Hîncu Rodica , Jeleznova Nina , Timuş-Iordachi Victoria , Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe manifestate pe piaţa de capital din Republica Moldova. Evoluţia pieţei valorilor mobiliare autohtone
Hîncu Rodica , Timuş-Iordachi Victoria , Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(79) / 2012 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-259. Vizualizări-2220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Evoluţia cadrului de reglementare şi control pe piaţa de capital: practici ale SUA, UE, RM
Hîncu Rodica , Munteanu Nina , Roşca Marcelina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-33. Vizualizări-839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţele de bază ale dezvoltării organismelor de plasament colectiv în Europa
Hîncu Rodica , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(75) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тенденции развития мирового рынка капиталов и некоторые особенности их проявления в Республике Молдова
Хынку Родика , Железнова Нина
Молдавская экономическая академия
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Analiza comparativă a asigurării informaţionale a pieţei valorilor mobiliare în SUA şi RM
Hîncu Rodica , Tarnovscaia Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(73) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investiţiile străine directe – componentă importantă a fluxurilor economice internaţionale
Hîncu Rodica , Jelimalai Denis , Ofrim Greta
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(71) / 2010 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-131. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea activităţii investiţionale: Practici internaţionale şi naţionale
Hîncu Rodica , Gumovschi Ana , Suhovici Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 8 / 2010 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-853
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Dezvoltarea sistemului de decontare a valorilor mobiliare în conformitate cu principiile, standardele şi recomandările internaţionale
Hîncu Rodica , Biloocaia Svetlana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 6(70) / 2009 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-886
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul crizei financiare mondiale asupra pieţei de capital
Hîncu Rodica , Ciubotaru Pavel
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Universităţii Libere Internaţionale din Moldova (Seria Economie)
Nr. 8 / 2009 / ISSN 1857-1468
Disponibil online 15 December, 2016. Descarcări-22. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 2

Impunerea veniturilor şi capitalurilor prin prisma convenţiilor cu privire la evitarea dublei impuneri
Hîncu Rodica , Criclivaia Diana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(61) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri investiţionale în contextul realizării strategiilor de dezvoltare de lungă durată în Republica Moldova
Hîncu Rodica , Suhovici Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(64) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-20. Vizualizări-781
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 4

Abordări conceptuale ale impunerii veniturilor şi capitalurilor din activitatea economică internaţională
Hîncu Rodica , Criclivaia Diana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 8 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reforma sistemului de impunere fiscală – premisă a fluxului de investiţii în economia autohtonă
Hîncu Rodica , Criclivaia Diana , Certan Anastasia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul instituţiilor investiţionale în soluţionarea problemelor investitorilor individuali
Hîncu Rodica , Iovv Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(58) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-856
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele probleme ce ţin de investirea în economia autohtonă şi căile de soluţionare a acestora
Hîncu Rodica , Suhovici Ala
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(57) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 31 of 31