IBN
Închide
Lazari Liliana
Cuvinte-cheie (58): contabilitate (4), poziție financiară (2), utilizatori de informație (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Transparența informației – instrument important al managementului în asigurarea performanței și dezvoltării guvernanței corporative
Bârcă Aliona, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(60) / 2021 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 7 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Contabilitatea provizioanelor
Postică Elena, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entity's position and financial performance - basic source for information users
Bajan Maia, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 27 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entity's position and financial performance - basic source for information users
Bajan Maia, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-985-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Contabilitatea în era digitală
Bajan Maia, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trecerea de la SNC la IFRS. Puncte forte pentru adoptarea IFRS
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 17. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Cercetarea în domeniul contabilității în Republica Moldova
Lazari Liliana, Bajan Maia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Principiile contabile: evoluţie, conţinut, consecinţe
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-46. Vizualizări-805
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportarea financiară – suport pentru fundamentarea deciziilor economice
Gasnaș Elena, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 19 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte ale contabilităţii intrării investiţiilor imobiliare şi evaluării acestora
Lazari Liliana, Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea deprecierii mijloacelor fixe în viziune naţională şi internaţională
Grigoroi Lilia1, Lazari Liliana1, Balteş Nicolae2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-94. Vizualizări-1605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Orizontul învăţării contabilităţii prin procedeele acesteia
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(77) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 July, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspectele contabilităţii veniturilor din asigurarea directă
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Influenţa proceselor de armonizare contabilă asupra comunicării economico-financiare
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Influenţa proceselor de armonizare contabilă asupra comunicării economico-financiare
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 9(2) / 2011 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflecţii contabile asupra contractului de administrare fiduciară în cadrul parteneriatului public privat
Grigoroi Lilia, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Constituirea şi contabilitatea rezervelor de daune în societăţile de asigurări
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(59) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Particularităţile rapoartelor financiare prezentate de societăţile de asigurare
Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(56) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18