IBN
Închide
Iachimovschi Anatol
Cuvinte-cheie (36): audit activity (3), quality control (3), supervisory authority (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Comunicarea auditorului cu persoanele însărcinate cu guvernanța
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol. VI, Partea 1. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects regarding good practices international for monitoring the audit of financial statements
Iachimovschi Anatol, Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Current regulatory framework on public supervision of audit activity in the Republic of Moldova
Iachimovschi Anatol, Grumeza Dumitru
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materialitatea în auditul situaţiilor financiare sub diferite aspecte
Grumeza Dumitru, Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Situația actuală privind controlul calității activității de audit în Republica Moldova
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Capitalul venture ca o sursă alternativă de finanțare a proiectelor inovaționale
Miron Oxana, Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de prag de semnificație aplicat în contabilitate și audit
Erhan Tudor, Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea afirmațiilor conducerii entității în procesul întocmirii și prezentării raportului de audut
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul tehnologiilor informatice în exercitareamisiunilor de audit financiar
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 18 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte privind racordarea la bunele practici internaţionale de asigurare a calităţii auditului financiar
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Auditul controlului intern al operaţiunilor comerciale
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale auditului în comerţ
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Cущность аудита управленческого учета
Кушмэунсэ Родика, Якимовский Анатолий
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspect ale auditului în comerţ cu privire la evaluarea denaturărilor
Iachimovschi Anatol
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Cunoaşterea entităţii în procesul auditului activităţilor de construcţii
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Auditul gestionării riscurilor controlului intern în mediul sistemelor informaţionale automatizate
Iachimovschi Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(63) / 2008 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16