IBN
Închide
Ştahovschi Ada
Cuvinte-cheie (100): tax control (4), tax fraud (4), tax evasion (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 3

Managementul instituţiilor de control fiscal şi metode de minimizare a poverii fiscale
Ştahovschi Ada
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul instituțiilor de control fiscal și metode de minimizare a poverii fiscale
Ştahovschi Ada
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 4 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repercusiunea pandemică asupra economiei mondiale
Gribincea Alexandru1, Balan Igor1, Ştahovschi Ada2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
„Implicațiile economice și sociale ale pandemiei COVID-19:analize, prognoze și strategii de atenuare a consecințelor
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3463-3-7.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-38. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Elaboration of a customer relationship management model for banks in cross-border areas
Ştahovschi Ada
Armed Forces Military Academy
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
External debt management in the European integration process: the geo-economic aspect of the efficiency and risk analysis
Coban Petru1, Ştahovschi Ada2, Gribincea Alexandru1, Sharfeldin Ibrahim-Mustafa-Mohammedelkhatim1
1 Free International University of Moldova,
2 Armed Forces Military Academy
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Globalizarea financiară și implicațiile ei asupra activităţii bancare
Ştahovschi Ada
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicațiile globalizării asupra evoluţiei activităţilor bancare din țările europei centrale şi de est
Ştahovschi Ada1, Grîu Maia2
1 Armed Forces Military Academy,
2 University of European Studies of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.35. 2019. Iași, România. ISBN 978-606-685-687-4.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Controlul fiscal ca instrument de combatere a infracţiunilor economice în condiţiile economiei de piaţă
Enache Teia1, Ştahovschi Ada2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode moderne de analiză a managementului public
Ştahovschi Ada
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva armonizarii fiscale în UE
Ştahovschi Ada, Rusu (Teodoru) Daniela
Academia de Studii Economice din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia și problemele securității informaționale din zonele transfrontaliere și metodele de protecţie a sistemelor informaţionale
Ştahovschi Ada
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 1 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Gestiunea şi auditul sistemelor electronice privind transferul de resurse băneşti
Ştahovschi Ada
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978- 9975-75-897-0.
Disponibil online 19 April, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanisme de realizare şi strategii de dezvoltare a politicii de securitate europeana
Ştahovschi Ada
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea Armatei Naţionale în contextul aprofundării reformelor democraticeMaterialele conferinţei cu participare internaţională
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-84-033-0.
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile supravegherii bancare în spaţiul Uniunii Europene
Ştahovschi Ada
Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.30. 2017. Iași, România. ISBN 978-606-685-554-9.
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Controlul fiscal – instrument de combatere a infracţiunilor economice
Ştahovschi Ada
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-38. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Indicatorii de performanţă – între tradiţionalism şi modernism
Ştahovschi Ada1, Mircea-Dafinescu Vasiliana2, Bucuci Olesea3
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-44. Vizualizări-976
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politica fiscală aplicabilă în cazul finanţărilor externe nerambursabile
Ştahovschi Ada1, Dima Gheorghiţa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea condițiilor și a posibilităților de aplicare a metodelor moderne de management
Ştahovschi Ada1, Demidov Nicolae2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economica
Nr. 4(90) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 12 February, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Implementarea controlului intern managerial în instituţiile bugetare
Ştahovschi Ada1, Ţurcanu Nadejda1, Dudău Constantin2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile organizării contabilităţii trezoreriei statului în România
Ştahovschi Ada1, Dima Gheorghiţa2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Contabilitate Lucrări ştiinţifice
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-42. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 35