IBN
Închide
Grigoroi Lilia Gheorghe
Cuvinte-cheie (64): accounting profession (2), accountant (2), contabilitate (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Accounting innovations regarding tangible fixed assets in the context of nas changes: realities and expectations
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amortizarea fiscală prin prisma noilor reglementări
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVII-a. 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-961-8.
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Procurarea unui teren cu construcţii: opţiuni şi politici contabile
Grigoroi Lilia, Şuletea Dumitriţa, Bîtlan Corina
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia a XVI-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 19 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Venituri din contractele cu clienții: aspecte-cheie din perspectiva IFRS 15
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-73. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte ale contabilităţii intrării investiţiilor imobiliare şi evaluării acestora
Lazari Liliana, Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 28 April, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea deprecierii mijloacelor fixe în viziune naţională şi internaţională
Grigoroi Lilia1, Lazari Liliana1, Balteş Nicolae2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Universitatea „Lucian Blaga“, Sibiu
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 12 October, 2016. Descarcări-76. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Educație comunitară: contabilitatea nu e doar pentru contabili
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 4(92) / 2015 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 8 August, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profession of Accounting within the Formal Education
Grigoroi Lilia, Muntean (Slobodeanu) Neli
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Contabilitatea imobilizărilor retrase din utilizarea curentă şi deţinute în vederea vânzării
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 June, 2014. Descarcări-4. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Cooperarea între mediul universitar, organismele profesionale şi mediul de afaceri în educaţia financiar-contabilă
Grigoroi Lilia
Asociaţia Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Moldova, A.O.
Contabilitate
Vol.32. 2013. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-244-6.
Disponibil online 26 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opţiuni şi politici contabile privind combinările de întreprinderi
Grigoroi Lilia
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11 / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Reflecţii contabile asupra contractului de administrare fiduciară în cadrul parteneriatului public privat
Grigoroi Lilia, Lazari Liliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Particularităţile creării şi evidenţei provizioanelor conform IFRS
Grigoroi Lilia, Dima Maria
Academia de Studii Economice din Moldova
Contabilitate
Vol.27. 2010. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-997564-196-8 .
Disponibil online 31 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Contabilitatea decontărilor prin acreditiv
Grigoroi Lilia, Jaloba Nicolai
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(58) / 2007 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14