IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători",
Chișinău, Moldova, 27-28 aprilie 2018
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a XVI-a
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2018
ISBN: 978-9975-75-927-4
CZU: [33+34]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1 S 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2018
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (23)Tehnică (3)Istorie (1)Economie (73)Drept (11)Pedagogie (2)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Psihologie (2)Sociologie (11)Ştiinţe politice (2)