IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători", 16
Chișinău, Moldova, 27-28 aprilie 2018
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia 16
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2018
Numărul de pagini: 217
ISBN: 978-9975-75-927-4
CZU: [33+34]:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1 S 56
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 16 noiembrie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (48)Tehnică (12)Filologie (3)Geologie şi Mineralogie (1)Economie (240)Drept (27)Pedagogie (4)Medicină (4)Sociologie (31)Ştiinţe politice (15)Administrare publică (11)Ştiinţe agricole (2)Chimie (1)Psihologie (11)Istorie (1)Farmacie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Geografie (4)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (2)