IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-19 08:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (1 din 2)15
  2019  (2 din 2)53
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)59
  2016  (2 din 2)69
  2015  (2 din 2)52
  2014  (2 din 2)66
  2013  (2 din 2)59
  2012  (2 din 2)66
  2011  (2 din 2)77
  2010  (2 din 2)111
  2009  (2 din 2)92
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)103
imagine

pISSN: 1857-2073
eISSN: 2345-1033
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Categoria:
  • B (2017.10.26-2021.10.26)
  • B (2015.05.21-2016.12.14)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Matematică teoretică şi aplicată, modelare şi optimizare. Matematica teoretică şi aplicată. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole956340230677329715
Volume2719014600
Total9833592447373

Vizualizări   919Descărcări   14

Conţinutul numărului de revistă

Modelarea interacţiunii electron-fononice de rezonanţă pentru ionii de pământ rar în cristale laser 3-10

CZU: 535.372+535.373.2

Ciobu Victor
Metode fizice de remediere a însuşirilor degradate ale solului şi sporirea creşterii culturilor agricole 11-17

CZU: 631.41

Moşneaga Alisa
A comparative analysis of silicon and cadmium telluride based solar cells 18-21

CZU: 535.215+535.247

Qassem Amjad-Al
Dispozitive fotovoltaice pe baza ftalocianinei de cupru fabricate prin metoda volumului cvasiînchis 22-29

CZU: 539.21:537.31

Duca Dumitru, Potlog Tamara
Straturi nanostructurate de ZnO dopate cu al pentru fotoelectrozi în structurile hibride pe baza ftalocianinei de cupru 30-39

CZU: 539.23:621.315.592

Furtună Vadim, Duca Dumitru, Potlog Tamara
On some identities in ternary quasigroups 40-45

CZU: 512.548

Ceban Dina
Minimum convex cover of special nonoriented graphs 46-54

CZU: 519.83

Buzatu Radu
Algoritmi de modelare a coeficientului de trafic în activitatea portuară 55-59

CZU: 519.872

Costea Alina
Algoritmi de modelare a timpului de aşteptare în cazul sistemului de aşteptare generalizat, aplicaţi în portul maritim Constanţa 60-66

CZU: 519.872

Ţicu Rodica Ionela
Aspecte privind prelevările din impozite indirecte în bugetul de stat al Republicii Moldova 67-75

CZU: [336.14+336.226](478)

Castraveţ Lucia, Rogaci Eujenia
Анализ основных мотивов слияний и поглощений на фармацевтическом рынке 76-82

CZU: 334.758:615.12

Кожокару Мария, Маммадова Ульвия
Aspecte aplicative ale analizei cheltuielilor privind dobânzile 83-88

CZU: 657.41/45

Chirilov Nelea
Анализ рынка ипотечного кредита в Республике Молдова 89-93

CZU: 336.77:332.8(478)

Батищев Руслан
Asigurările pot salva „Beneficiul potenţial, scontat”: aspect metodologic 94-98

CZU: 368(478)

Caprian Iulia
Abordări ştiinţifice privind definiţia controlului de gestiune 99-103

CZU: 657.1:005.642.2

Bajan Maia
Bugetul flexibil – instrument managerial de evaluare a performanţei 104-111

CZU: 657.15

Bădicu Galina
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи: состав, признание и оценка 112-116

CZU: 657.421.3

Драгомир Наталья
Componentele gestiunii bunurilor imobile 117-122

CZU: 332.8:005

Bulat Irina
Posibilităţi de organizare şi utilizare a practicii controlului financiar-fiscal în condiţiile Republicii Moldova 123-125

CZU: 336.225(478)

Caprian Iulia, Doga-Mîrzac Mariana
Причины необходимости обеспечения качества учетной информации 126-131

CZU: 657.1(477)

Плахтий Татьяна
Abordări ştiinţifice privind definiţia contabilităţii de gestiune 132-137

CZU: 657.15

Bajan Maia
Modele cadru ale supravegherii macroprudenţiale – delimitări teoretice şi practice 138-147

CZU: 336.71.078.3

Gârlea Mihai, Filip Angela
Asigurarea competitivităţii produselor agricole pe piaţa internă din Republica Moldova: aspect metodologic 148-152

CZU: 338.439.6(478)

Dolgopol Angela, Maximilian Silvestru
Approches comparatives sur la contribution des investissements directs l’economie: Roumanie – Moldavie et autres pays emergents de l’Europe Centrale et Orientale 153-156

CZU: 339.727.22:338(478+498)

Băncilă Natalia, Dumbravanu Lilia
Reglementarea bancară – suport al supravegherii bancare 157-165

CZU: 336.71.078.3

Gârlea Mihail
Анализ стабильности банковской системы Республики Молдова 166-169

CZU: 336.71.078.3(478)

Батищев Руслан
Contabilitatea deprecierii mijloacelor fixe în viziune naţională şi internaţională 170-181

CZU: 657.44(478+100)

Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, Balteş Nicolae
Contemporary theoretical and methodological aspects regarding foreign direct investment between Moldova and Greece 182-187

CZU: 339.727.22:338(478+495)

Cazacu Stela
Consideraţii privind contabilitatea stocurilor în orgnizaţiile necomerciale 188-194

CZU: 657.4:061.2

Cauş Lidia, Popovici Angela
Delimitări teoretice privind conţinutul şi specificul campaniei de marketing în cadrul reclamei sociale 195-200

CZU: 339.138:659.1

Gaugaş Tatiana
Experienţa şi practica mondială de organizare a organelor fiscale 201-205

CZU: 336.22(100)

Djugostran Anastasia
Realităţile economice ale Republicii Moldova în contextul conjuncturii economice mondiale 206-209

CZU: 338.124(478+100)

Dolgopol Angela
Evoluţia abordărilor clasice şi contemporane referitor la conceptul de competitivitate a economiei naţionale 210-213

CZU: 339.137.2:338(478)

Bradu Margareta
Consideraţii privind importanţa metodei de calculaţie a costului pe comenzi 214-219

CZU: 657.47

Mihailă Svetlana, Bădicu Galina
Piaţa obligaţiunilor în Republica Moldova: tendinţe de dezvoltare 220-228

CZU: 336.763.3(478)

Mulic Andrei
Формирование модели мотивационного менеджмента для персонала малых и средних предприятий винодельческого сектора АТО Гагаузия 229-235

CZU: 005.96:334.72.012.63/.64:663.2(478)

Муска Снежана
Sporirea performanţei financiare a întreprinderilor industriale prin accelerarea vitezei de rotaţie a capitalului 236-243

CZU: 005.52:658.153

Nedelcu Ana
Analysis of quality management system in local authorities in Israel 244-249

CZU: 005.6:352(569.4)

Zrekat Awny
Актуальные проблемы оценки недвижимого имущества в целях налогообложения 250-252

CZU: 336.221

Гуцу Владимир