IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Competitivitate şi inovare în economia cunoaşterii", 21
Chişinău, Moldova, 27-28 septembrie 2019
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediţia a 21-a
Locul publicării: Chişinău Republica Moldova
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2019
Numărul de pagini: 828
ISBN: 978-9975-75-968-7
CZU: 082:378.633(478-25)=00 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (40)Economie (559)Pedagogie (61)Sociologie (78)Filologie (39)Biologie (15)Geografie (4)Drept (61)Medicină (6)Psihologie (10)Ştiinţe politice (27)Administrare publică (24)Ştiinţe fizico-matematice (63)Ştiinţe agricole (15)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Farmacie (1)Chimie (1)