IBN
Închide
Godonoagă Anatol Tudor
Cuvinte-cheie (36): optimization (3), cost evaluation (2), states of nature (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Modele de evaluare a costurilor rețelelor de telecomunicaţii prin fir şi fără fir
Varaniţa Grigore, Godonoagă Anatol, Costaş Ilie
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Algoritm de ajustare a fluzurilor de intrare şi ieşire într-un proces de producţie
Blanuţa Ştefan, Godonoagă Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model de evaluare a costurilor reţelelor de telecomunicaţii prin fir
Varaniţa Grigore1, Godonoagă Anatol2, Costaş Ilie2
1 Necunoscută, Turkmenistan,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Teze. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-934-2.
Disponibil online 24 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Dezvoltarea WEB site-ului pentru facultatea de cibernetică, statistică și informatică economică
Posțanu Oxana, Scutaru Ana, Godonoagă Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of the Savage's decision criterion for continuous processes
Godonoagă Anatol, Golban Lilian
Academy of Economic Studies of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O problemă de transport cu elemente de incertitudine
Golban Lilian, Godonoagă Anatol
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Cu privire la unele criterii decizionale în raport cu modelele liniare
Godonoagă Anatol, Golban Lilian
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Decisional analysis of supply planning in monopolistic economic Systems
Baractari Anatolie, Godonoagă Anatol, Tuceac Ana
Academy of Economic Studies of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Aplicaţii ale metodei gradientului generalizat la soluţionarea unor modele microeconomice
Godonoagă Anatol, Baractari Anatolie
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 9 / 2011 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modele de comportament ale producătorului monopolist
Godonoagă Anatol, Tuceac Ana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

A probabilistic method for solving minimax problems with general constraints
Godonoagă Anatol, Balan Pavel
Academy of Economic Studies of Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Nr. 1(62) / 2010 / ISSN 1024-7696
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11