IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale",
Chişinău, Moldova, 16 aprilie 2021
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 2
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Lozovanu E.
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tehnica-UTM
Anul publicării: 2021
ISBN: 978-9975-45-703-3
CZU: 082=135.1=111=161.1 C 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 25 noiembrie 2021
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (6)Tehnică (1)Filologie (5)Economie (5)Filosofie (21)Drept (5)Pedagogie (8)Medicină (4)Studiul artelor, culturologie (8)Psihologie (5)Sociologie (19)Ştiinţe politice (1)