IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cucuteni - 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Ediția 17
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Responsabili de ediție: Dulgheru V.
Locul publicării: Iași, România
Editura: Casa Editorial-Poligrafică „Bons Offices”
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 319
ISBN: 978-9975-45-847-4
CZU: [930.85+94(=135.1)]:378(082)=135.1=111 C93
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 15 decembrie 2022
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (42)Filologie (70)Istorie (210)Studiul artelor, culturologie (122)Ştiinţe politice (10)Ştiinţe fizico-matematice (10)Economie (2)Pedagogie (4)Psihologie (3)Arhitectura (2)Administrare publică (1)Biologie (3)Sociologie (24)Filosofie (19)Drept (4)Medicină (4)