IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Cautare
Volum, serie, parte, nr: Vol.2
Instituții responsabile de ediție:
Academia de Studii Economice din Moldova
Responsabili de ediție: Belostecinic G.
Locul publicării: Chișinău, Republica Moldova
Editura: Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM
Anul publicării: 2017
Numărul de pagini: 208
ISBN: 978-9975-75-894-9
CZU: 33:378.633(478-25)(082)=135.1=111=161.1 C 63
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 19 aprilie 2018
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Tehnică (40)Economie (559)Pedagogie (61)Sociologie (78)Filologie (39)Biologie (15)Geografie (4)Drept (61)Medicină (6)Psihologie (10)Ştiinţe politice (27)Administrare publică (24)Ştiinţe fizico-matematice (63)Ştiinţe agricole (15)Geologie şi Mineralogie (4)Studiul artelor, culturologie (11)Istorie (6)Filosofie (2)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Farmacie (1)Chimie (1)