IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Cautare
Instituții responsabile de ediție:
Universitatea de Stat din Moldova
Responsabili de ediție: Hămuraru M.
Editura: CEP USM
Anul publicării: 2022
Numărul de pagini: 231
ISBN (pdf): 978-9975-62-502-9 (PDF)
CZU: 338.48(082)=135.1=111 D 35
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 20 februarie 2023
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Economie (54)Studiul artelor, culturologie (4)Sociologie (1)Administrare publică (1)